Preses konferencē informēs par paveikto Baltijas jūras valstu cīņā ar organizēto noziedzību

30.11.2018

30. novembrī Rīgā, viesnīcā “Grand Poet Hotel”, plkst. 13.00 notiks preses konference, kurā Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvji informēs par to, kas ir paveikts, Latvijai noslēdzot prezidentūru Baltijas jūras valstu padomes darba grupā cīņai ar organizēto noziedzību (BSTF).

Par paveikto informēs Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins, savukārt par BSTF turpmākajām prioritātēm informēs nākamo prezidējošo valstu - Vācijas un Polijas pārstāvji.

Preses konference notiks, noslēdzot 29. un 30. novembrī Rīgā notiekošo BSTF augsta līmeņa stratēģisko sanāksmi, kurā piedalās un par noziedzības apkarošanu diskutē dalībvalstu valdību vadītāju personiskie pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas.

Līdz ar šo sanāksmi Latvija noslēdz savu prezidentūru BSTF, kuras laikā izveidota jauna darba grupa cīņai ar nelegālo migrāciju, kā arī nodrošināts pēctecīgs un efektīvs BSTF Narkotiku nelegālās aprites un novēršanas apakšgrupas darbs. Prezidentūras pilnvaras uz nākamajiem diviem gadiem tiek nodotas divām valstīm - Vācijai, kura pildīs prezidējošās valsts funkcijas, kā arī Polijai, kura Vācijai sniegs operatīvo atbalstu.

Sabiedrības drošība ir arī viena no Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē prioritātēm. Atbalstu prioritātes īstenošanā sniedz vairāki ar Baltijas jūras valstu padomi saistīti sadarbības tīkli un struktūras, kuru ietvaros pārrobežu noziedzības apkarošanā sadarbojas arī tiesību aizsardzības iestādes, un BSTF ir viens no šādiem sadarbības formātiem.

BSTF darbības koordināciju rotācijas kārtībā ik pēc diviem gadiem nodrošina prezidējošā valsts ar tās izveidota sekretariāta starpniecību. Iekšlietu ministrijai ir vadošā loma Latvijas prezidentūras BSTF norises pārraudzībā, savukārt prezidentūras sekretariāta darbību nodrošina Valsts policija. Latvijas prezidentūras laikā ir notikušas sešas BSTF Operatīvās plānošanas sanāksmes un BSTF stratēģiskā sanāksme.

BSTF stratēģiskā līmeņa lēmumus pieņem 11 dalībvalstu valdību vadītāju personiskie pārstāvji, savukārt to izpildi operatīvā līmenī nodrošina Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmju formāts, kurā piedalās policijas, muitas, robežsardzes, valstu iekšlietu ministriju un tieslietu ministriju pārstāvji, kā arī pastāvīgie novērotāji – Baltijas jūras valstu padomes (CBSS), Interpola, Eiropola un Baltijas jūras valstu robežsardzes sadarbības formāta (BSRBCC) pārstāvji.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ