Iekšlietu ministrijā diskutē par bērnu drošības uzlabošanu sabiedriskajā transportā

02.10.2018

Lai pievērsu uzmanību ar bērnu drošību saistītiem jautājumiem, otrdien, 2.oktobrī, Iekšlietu ministrijā notika jau otrā sanāksme par bērnu drošību sabiedriskajā transportā. Sanāksmes dalībnieki analizēja Valsts policijas izstrādāto projektu - ceļvedi sabiedriskā transporta vadītājiem “Sabiedriskais transports un bērnu drošība” un diskutēja par papildu iespējamiem rīcības modeļiem bērnu drošības uzlabošanai.


Sanāksmi vadīja Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, kura atzina: “Izmantojot sabiedrisko transportu, bērni nereti nonāk situācijās, kad viņu drošība tiek apdraudēta. Dažkārt bērni apmaldās, apjūk, aizmieg, brauc bez biļetes, iekļūst nejaušos konfliktos vai arī tiek izsēdināti no sabiedriskā transportlīdzekļa. Bērni ir vismazāk aizsargātā sabiedrības daļa, tādēļ ikvienam sabiedrības loceklim ir jāpievērš uzmanība bērnu drošības jautājumiem, neviens nedrīkst palikt vienaldzīgs, saskaroties ar situācijām, kad bērns atrodas apdraudējuma apstākļos.”

Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics klātesošos iepazīstināja ar septembrī klajā nākušo vecākiem domāto ceļvedi “Drošs ceļš uz skolu”, kā arī ar izstrādes procesā esošo ceļvedi sabiedriskā transporta vadītājiem “Sabiedriskais transports un bērnu drošība”. Klātesošie atzina, ka papildus divu galveno mērķauditoriju - vecāku un transporta vadītāju – izglītošanai, atsevišķs skaidrojošais materiāls būtu nepieciešams arī līdzcilvēkiem, lai viņi zinātu kā rīkoties, piemēram, pamanot nepieskatītu raudošu bērnu sabiedriskajā transportā.

Ceļvedī, kas domāts sabiedriskā transporta vadītājiem, ar uzskatāmiem vizuāliem piemēriem būs aprakstīta ieteicamā rīcība, lai nodrošinātu bērnu drošību sabiedriskajā transportā. Tajā ir konkrētu situācijas apraksti, vēlamās rīcības modeļi, kā arī svarīga informācija, kas sabiedriskā transporta vadītājiem var būt noderīga konkrētos gadījumos. Pēc sanāksmes dalībnieku sniegto priekšlikumu apkopošanas, šis materiāls tiks izplatīts vietējo un starppilsētu autovadītājiem.

Jāatgādina, ka pienākums rūpēties par bērniem drošiem apstākļiem īpaši attiecas uz valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kā arī personām, kuras nodrošina sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā sabiedriskā transporta vadītājiem, kontrolieriem, apsardzes darbiniekiem un citām personām. Iekšlietu ministrija pateicas par kopīgu risinājumu meklēšanu bērnu drošības jautājumu aktualizēšanā visiem iesaistītajiem -  Valsts policijai, Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Autotransporta direkcijai, Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un RP SIA „Rīgas Satiksme”.
 


Atpakaļ