Baltijas jūras valstis meklē kopīgus risinājumus cilvēku tirdzniecības novēršanai

26. – 27.septembrī Iekšlietu ministrijā notiek Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību pirmā sanāksme, kas tiek organizēta Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros.


Darba grupas aktivitātes atbilst Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē prioritārajam virzienam “Integritāte un sabiedrības drošība”, lai veicinātu saskaņotu rīcību, saskaroties ar sabiedrības drošības apdraudējumiem, kā arī lai stiprinātu sadarbību un iesākto iniciatīvu turpināšanu civilās aizsardzības jomā, cīņā pret cilvēku tirdzniecību, organizētās noziedzības apkarošanā un robežu pārvaldībā.

Cilvēku tirdzniecība joprojām ir aktuāls jautājums Baltijas jūras reģiona valstīs un tās efektīva novēršana ir atkarīga no savstarpējās uzticības starp visiem sadarbības partneriem, kas iesaistīti šī nozieguma apkarošanā un savlaicīgas palīdzības sniegšanā cietušajiem. Integritāte un spēja veidot savstarpēju uzticēšanos starp visiem iesaistītajiem partneriem ir svarīgākie jautājumi, kas jāveicina kopīgiem centieniem.

Ir nepieciešami turpmāki pasākumi, lai pilnveidotu izpratni par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, stiprinātu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kā arī sekmētu cilvēku tirdzniecības lietu efektīvu izskatīšanu tiesās. Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību turpinās pašvaldībās esošo institūciju, kā arī plašsaziņas līdzekļu lomas stiprināšanu cilvēku tirdzniecības novēršanā un darbu pie pārrobežu starpinstitūciju sadarbības mehānisma Baltijas jūras reģionā pilnveidošanas.

Atklājot sanāksmi, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs pateicās darba grupai par tās efektīvo darbu cilvēku tirdzniecības apkarošanā un projektu īstenošanā, kā rezultātā ir identificēti daudz vairāk upuru, nodrošināta tiem palīdzība un aizsardzība. Viņš uzsvēra darba grupas nozīmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestēšanā un konfiscēšanā, kas ir efektīvs instruments cilvēku tirdzniecības noziegumu apkarošanā.

Speciālo uzdevumu vēstnieks, BJVP Vecāko amatpersonu komitejas vadītājs Juris Bone atzinīgi novērtēja darba grupas iekļaujošo pieeju, īpaši tās darbā ar civilo sabiedrību, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību.

Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē sākās 2018.gada 1.jūlijā un ilgs līdz 2019.gada 30.jūnijam. Latvijas Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību sanāksmes vadītāja Lāsma Stabiņa informēja, ka prezidentūras ietvaros Iekšlietu ministrija organizēs trīs darba grupas sanāksmes un starptautisku konferenci “Cilvēku tirdzniecība – noziegums ar pārāk maz notiesājošiem spriedumiem un pārāk daudz upuriem”, kas notiks 2019.gada 21. – 22.februārī un, kurā galvenā uzmanība tiks vērsta uz cilvēku tirdzniecības noziegumu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu, iztiesāšanu un cietušo tiesību ievērošanu.

Baltijas jūras valstu padome ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums, kuru veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis (Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievijas Federācija), kā arī Eiropas Komisija.
 
Foto: lat/foto_galerija/foto_galerijas/?gal=40912

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ