Iekšlietu ministra publisks paziņojums par izdienas pensijas nosacījumu nemainīšanu iekšlietu nozarē

Vēršos pie visām iekšlietu nozares un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm saistībā ar Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības (LAPA) prezidenta Agra Sūnas izplatīto nepatieso informāciju par valdības centieniem atņemt izdienas pensijas dienestos strādājošām amatpersonām.


LAPA iekšlietu dienestu amatpersonas maldina, izplatot uz piketu aicinošas skrejlapas ar nepatiesu informāciju un biedējot darbiniekus ar it kā gaidāmo izdienas pensiju atņemšanu. Maldinošā informācija tiek izplatīta arī sociālajos tīklos.

Kā iekšlietu ministrs varu apliecināt, ka amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas šobrīd strādā dienestos, saņēma un turpinās saņemt izdienas pensijas, pamatojoties uz esošo normatīvo regulējumu. Bažām, ka izdienas pensijas varētu tikt atņemtas vai arī varētu tikt paaugstināts pensionēšanās vecums, nav nekāda pamata.

Uzskatu, ka sociālo garantiju sistēma, tajā skaitā pensionēšanās sistēma, ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, kas nodrošina iespēju piesaistīt un noturēt motivētus un profesionālus darbiniekus dienestos. Esmu šo pozīciju kopā ar sociālajiem partneriem argumentēti aizstāvējis 2013. gadā, kad šo jautājumu aktualizēja Labklājības ministrija, kā arī pēc Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) un Valsts kontroles ziņojumiem.

Saprotu, ka bažas var raisīt tuvojošās vēlēšanas un jaunās valdības skatījums šajā jautājumā. Tāpēc vienošanās par izdienas pensiju nosacījumu nepasliktināšanu iekšlietu nozares un IeVP strādājošajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir panākta valdību veidojošo partiju Koalīcijas sadarbības padomē, un 2018. gada 14. maija protokolā apliecināts, ka koalīcijas partneri piekrīt, ka “izdienas pensionēšanās nosacījumi iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām netiks pasliktināti”.

Tāpat izdienas pensijas jautājums tika skaidrots arī Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (SDA) sēdē 2018. gada 16. maijā, un sēdes protokolā ir apliecināts, ka netiek plānotas un nenotiks nekādas negatīvas izmaiņas (pasliktināšanas) attiecībā uz izdienas pensijām. Šāda vienošanās ir panākta arī partijas “Vienotība” valdes sēdē.

Apliecinu, ka gadījumā, ja diskusija par izdienas pensijām arī nākotnē notiktu, to Iekšlietu ministrija veidotu kopā ar dienestiem un sociālajiem partneriem. Jebkādas izmaiņas varētu notikt, tikai balstoties uz tiesiskās paļāvības principu, un tas nozīmē, ka tās attiektos tikai un vienīgi uz tām amatpersonām, kas būs uzsākušas dienestu pēc šīm iespējamām izmaiņām.

Tiks atjaunota sociālā garantija - izdienas pabalsts ik pēc pieciem gadiem

Jautājumā par izdienas pabalstu varu apliecināt, ka tā ir pirmā un svarīgākā prioritāte Iekšlietu ministrijai nākamā gada budžetā, kam pieprasīts 41 milj. eiro.  Izmaiņas Atlīdzības likumā, kuras panācu 2013.gadā, nosaka, ka no 2019. gada 1.janvāra iekšlietu nozares dienestu un IeVP amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir tiesības saņemt pabalstu triju mēnešalgu apmērā ik pēc pieciem nepārtrauktiem izdienas gadiem. Esmu pārliecināts, ka pabalstam turpmāk būs ievērojama stimulējoša un motivējoša nozīme sociālo garantiju sistēmā, lai mazinātu kadru mainību un amatpersonas uzsāktu vai turpinātu dienestu iekšlietu sistēmas dienestos.

Valsts iekšējā drošība ir un arī turpmāk būs valstiska prioritāte, un tā nav iedomājama bez labi motivētiem un profesionāliem policijas darbiniekiem, glābējiem, robežsargiem un IDB un IeVP amatpersonām. Tāpēc vēlos vēlreiz apliecināt, ka attiecībā uz izdienas pensijām nekādas izmaiņas nav tikušas un netiek plānotas.

Aicinu jebkādu šaubu vai jautājumu gadījumā jautājumos par izdienas pensijām vērsties pie manis personīgi vai Iekšlietu ministrijā.

Cieņā,

Ministrs R.Kozlovskis

Pievienotie faili


Atpakaļ