Ministru kabinets atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” koncepcijas projektu

29.08.2018

2018. gada 28. augustā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” koncepcijas projektu”, kas paredz pasākumus noziedzības mazināšanā un noziegumu izmeklēšanas uzlabošanā, koncentrējoties uz ekonomisko noziegumu apkarošanu un bērniem piemērotas tieslietu sistēmas stiprināšanu.

Ekonomiskie noziegumi ir kļuvuši par nozīmīgu problēmu, tādējādi programmas ietvaros tiks stiprināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, izveidojot vienotu IT sistēmu, apmācot darbiniekus, izveidojot tiešsaites ziņošanas sūdzību platformu korupcijas novēršanas jomā un uzlabojot infrastruktūru.

Latvijā nav nodrošināta draudzīga tiesiskā vide bērniem, kuri kļuvuši par upuri vai liecinieku vardarbībai, tādēļ programmas ietvaros tiek arī atbalstīta „Bērna mājas” (Barnahus) modeļa ieviešana. Tā ir bērniem draudzīga vieta, kur speciālisti strādā “zem viena jumta”, lai izmeklētu vardarbībā cietušo bērnu lietas, un sniegtu atbilstošu atbalstu cietušajiem bērniem.

Ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta rīkojumu “Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana ” koncepcijas projektu” tika atbalstīta turpmāka programmas virzība iesniegšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta birojā. Iekšlietu ministrija noteikta par atbildīgo institūciju programmas ieviešanā. Programmu plānots īstenot līdz 2024. gada 31. decembrim. Programmas kopējais finansējums ir 17 647 059 euro. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums ir 85% jeb 15 000 000 euro un nacionālais piešķīrums ir 15% jeb 2 647 059 euro.
 
Ar Ministru kabineta atbalstīto programmas koncepcijas projektu, tostarp iepriekš noteiktajiem projektu aprakstiem, programmas mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem var iepazīties šeit:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462229&mode=mk&date=2018-08-28

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 


Atpakaļ