Uzlabos Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju reģistros iekļauto datu apmaiņu

21.08.2018

Otrdien, 21. augustā, Latvijas un Igaunijas valdību kopīgās sanāksmes laikā parakstīts līgums par Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu starp Latviju un Igauniju. Līgumu parakstīja Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un Igaunijas iekšlietu ministrs Andress Anvelts.

Līgumā paredzēts, - lai uzlabotu personu datu apmaiņu starp Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju reģistriem, jau nākošgad atbildīgās iestādes regulāri apmainīsies ar šiem datiem. Apmaiņa notiks, piemēram, ar datiem par personas aktuālo dzīves vietu, lai persona nepieciešamības gadījumā no valsts iestāžu puses būtu sasniedzama.

Līguma ietvaros tiks stiprināta un attīstīta laba sadarbība starp Latviju un Igauniju personu brīvas pārvietošanās jomā, kā arī uzlabosies nacionālo iestāžu pildāmo pienākumu efektivitāte. Vienlaikus būs ērtāk uzturēt un analizēt statistikas datus attiecībā uz personām, kas pārceļas uz dzīvi no Latvijas uz Igauniju un otrādi un saņem uzturēšanās tiesības attiecīgajā valstī.

Līgums stāsies spēkā mēnesi pēc tā ratifikācijas Latvijas un Igaunijas parlamentos.

Lai arī likums jau šobrīd paredz, ka iedzīvotājiem ir jāsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par sevi, personas ne vienmēr ziņo par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos.

Lai nodrošinātu Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu aktualitāti, šobrīd notiek informācijas apmaiņa ar Igaunijas attiecīgajām iestādēm, apmainoties ar iestādēs reģistrētajiem datiem, tomēr šī apmaiņa notiek uz atsevišķu pieprasījumu vai iestāžu iniciatīvas pamata.
Noslēdzot līgumu paredzams, ka turpmāk notiks regulāra datu apmaiņa starp Latviju un Igauniju.

Izmaiņas skars datus par visiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajiem Igaunijas Republikas valstspiederīgajiem un visiem Igaunijas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem. Datu apmaiņa atvieglos valsts iestāžu sadarbību un nodrošinās datu aktualitāti.


Sagatavoja:

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ