R.Kozlovskis piedalās neformālajā Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Insbrukā

12.07.2018

12. un 13.jūlijā iekšlietu ministrs R.Kozlovskis piedalās Austrijas prezidentūras rīkotājā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē  Insbrukā.


Padomē ministri apmainīsies viedokļiem par policijas sadarbības stiprināšanu cīņā ar cilvēktirdzniecību, kā arī par policijas darbu, kas vērsts uz sabiedrību.

Sanāksmē plānota arī ministru neformāla viedokļu apmaiņa par Eiropadomes piedāvāto jauno pieeju, kas cita starpā paredz reģionālo krastā izsēdināšanas platformu trešajās valstīs koncepta izstrādi un kontrolētu centru izveidi ES. Gan platformas, gan centrus paredzēts veidot, lai stiprinātu cīņu ar cilvēktirdzniecību un nelikumīgu pārvietošanu un atturētu cilvēkus no došanās bīstamajā ceļā pāri Vidusjūrai uz ES. Plānots, ka tajos ātri tiks izvērtēts, vai personai ir tiešām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, vai arī šīs personas ir atgriežamas to izcelsmes vai iepriekšējās mītnes valstī.

R.Kozlovskis: “Mūsu mērķim noteikti jābūt nekontrolētu plūsmu novēršanai un nelegālās migrācijas samazināšanai uz Eiropas Savienību, tāpēc mērķtiecīgi jāturpina stiprināt Frontex un jāīsteno stratēģiska sadarbība ar trešajām valstīm.”

Latvijas stingri iestājas par risinājumiem, kas stiprina robežapsardzību un paaugstina atgriešanas efektivitāti, stiprina cīņu ar cilvēktirdzniecību un nelikumīgu pārvietošanu, kā arī īsteno stratēģisku sadarbību ar trešajām valstīm. Latvijas iestājas par to, ka jebkādi pārvietošanas pasākumi var tikt īstenoti tikai uz brīvprātības pamatiem.
 


Daiga Holma
Iekšlietu ministra
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr:29723599
e-pasts:daiga.holma@iem.gov.lv


Atpakaļ