Apvienos Iedzīvotāju un Civilstāvokļa aktu reģistrus

03.07.2018

Otrdien, 3. jūlijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu, kas paredz, ka pēc 2020.  gada 1. jūlija, kad stāsies spēkā Fizisko personu reģistra likums, tiks apvienots Iedzīvotāju reģistrs un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma. Tas ļaus paaugstināt valsts pārvaldes efektivitāti un vienkāršot administratīvās darbības.

Jānorāda, ka informācijas sistēmas izstrādes brīdī tiks nodrošināta vienota datu aizsardzība. Tehniskajā risinājumā tiks paredzēts, ka informācijas sistēmas lietotājam būs nodrošināta iespēja vienas informācijas sistēmas ietvaros veikt nepieciešamās darbības attiecīgā civilstāvokļa akta reģistrēšanai. Tādā veidā tiks minimizēti pieejamie dati tādā apjomā, kāds tas ir nepieciešams attiecīgajā procesā. Šobrīd lietotājam, veicot civilstāvokļa akta reģistrāciju, ir nepieciešama piekļuve divām sistēmām, kas rada papildu laika resursu patēriņu un dubultu personas datu apstrādi.

Jāpiebilst, ka sistēmu apvienošanai nav nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, jo tas tiks veikts ERAF projekta „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213 Mob:2910858
e-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


Atpakaļ