Valdība piešķir līdzekļus valsts robežas infrastruktūras atjaunošanai

Otrdien, 24. aprīlī Ministru kabinets piešķīra no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 146 079 eiro valsts robežas infrastruktūras atjaunošanai.


2017. gada augustā lietus gāžu un tām sekojošo plūdu rezultātā tika radīti zaudējumi daļai gar Latvijas – Krievijas Federācijas valsts robežu izbūvētajai valsts robežas joslai vairāk nekā 100 ha platībā. Tādejādi, tika izskaloti caurteku uzbērumi un nostiprinājumi, aizskalots šķeldas klājums, kā arī nodarīti citi bojājumi.

Bojājumi apgrūtina valsts robežas joslas uzturēšanas darbu izpildi (tajā skaitā apauguma nopļaušanu un pēdu kontroles zonas uzturēšanu). Bojājumu rezultātā var tikt negatīvi ietekmēta arī Valsts robežsardzes funkciju pilnvērtīga īstenošana, piemēram, plūdu dēļ var būt apgrūtinātas robežsarga iespējas aizturēt personu, kura nelikumīgi šķērsojusi ārējo robežu.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ