Apspriež situāciju valsts robežas drošības jomā

27.03.2018

Attēls
Attēls

Otrdien, 27. martā notika Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes sēde, kuras laikā tika apspriesta situācija valsts robežas drošības jomā – identificētie apdraudējumi 2017.gadā, kā arī prioritārie uzdevumi 2018.gadam valsts robežas drošības nodrošināšanai, stiprināšanai un risku mazināšanai.


Koordinācijas padome vienojās par nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu integrētas valsts robežas pārvaldības jomā, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi.

Ar koordinācijas padomes lēmumu tika izveidota Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta riska analīzes ekspertu pastāvīgā darba grupa, lai veiktu Latvijas Republikas valsts robežas drošības apdraudējuma riska analīzi un koordinētu taktiskā un operacionālā riska analīzes datu apmaiņu, kopīgi izmantojot riska analīzes rezultātus, kā arī nodrošināt ar nepieciešamo informāciju riska analīzes veicējus.

Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padome ir izveidota 2014.gadā un tās uzdevumos ietilpst vienotas valsts pārvaldes politikas izstrāde un īstenošana valsts robežu drošības jomā, par robežu drošību atbildīgo institūciju sadarbības koordinēšana, starptautiskās sadarbības veicināšana, ar valsts robežu drošību saistīto risku izvērtēšana u.c. uzdevumi.

Padomi vada iekšlietu ministrs, tās sastāvā ir finanšu un zemkopības ministri, kā arī četru ministriju valsts sekretāri (no Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un Satiksmes ministrijas) un astoņu iestāžu vadītāji (no Valsts ieņēmuma dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra).


Atpakaļ