gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Informatīvs buklets par rīcību teroristiska apdraudējuma gadījumā

05.01.2018

Pēdējos gados Eiropā notikušie terora akti apliecina teroristu izmantoto metožu daudzveidību un neprognozējamību, tāpēc iedzīvotāju informētībai un piesardzības pasākumu ievērošanai ir būtiska nozīme apdraudējuma identificēšanā un drošības nodrošināšanā.


Ņemot vērā minēto, Drošības policija ir sagatavojusi informatīvu materiālu par rīcību teroristiska apdraudējuma gadījumos.

Pievienotie faili


Atpakaļ