Izvērtēs Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda starpposma rezultātus

13.12.2017

Piektdien, 15. decembrī Iekšlietu ministrijā notiks Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda starpposma izvērtējuma seminārs, kurā atbildīgie pārstāvji no Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, kā arī no Starptautiskās Migrācijas organizācijas pārstāvniecības Latvijā un Latviešu valodas aģentūras informēs Iekšlietu ministriju par sasniegtajiem rezultātiem īstenotajos projektos.


Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ieviešana Latvijā tika uzsākta 2014. gadā. Līdz šim abu fondu ietvaros Iekšlietu ministrija ir noslēgusi vairāk nekā 30 granta līgumus ar kopējo apjomu vairāk nekā 27,4 milj. EUR.

Iekšējās drošības fonda finansējums novirzīts tādiem sabiedrībai nozīmīgiem mērķiem, kā noziedzības apkarošanai, vienotas augsta līmeņa ārējo robežu kontroles ieviešanai, efektīvas Šengenas vīzu apstrādes nodrošināšanai. Savukārt Patvēruma un migrācijas fonda finansējums novirzīts tādiem ES mēroga svarīgiem mērķiem kā likumīgas migrācijas nodrošināšanai starp ES dalībvalstīm, nelikumīgas imigrācijas apkarošanai, trešo valstu valstspiederīgo efektīvai integrācijai, u.c. projektiem.

Papildu informācija: http://www.iem.gov.lv/lat/es_fondi_un_programmas/ieksejas_drosibas_fonds/

                               http://www.iem.gov.lv/lat/es_fondi_un_programmas/patveruma_fonds_2014_2020/

 


Atpakaļ