Apstiprina regulējumu starptautiskās palīdzības saņemšanai un sniegšanai

12.12.2017

Otrdien, 12. decembrī, Ministru kabinets (MK) pieņēma trīs MK noteikumus, kas saistīti ar starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtību, humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtību, kā arī valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveidi.


Līdz ar jauno MK noteikumu “Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība” spēkā stāšanos tiek sakārtots tiesiskais regulējums, noteikumos iekļaujot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā paredzētās normas attiecībā uz starptautiskās palīdzības lūgšanu un saņemšanu katastrofas vai tās draudu gadījumā.

Savukārt šodien pieņemtie MK noteikumi “Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība” precizē kārtību, kādā atbildīgā ministrija sagatavo, vada un koordinē ar humānās palīdzības saņemšanu saistīto pasākumu īstenošanu. Šie noteikumi paredz, ka humānās palīdzības lūguma gadījumā, sākotnējā komunikācija un informācijas apmaiņa par palīdzības lūgumu no katastrofas, to draudu vai krīzes situācijas pārņemtās valsts norit starp valsts civilās aizsardzības kontaktpunktu un atbildīgo ministriju. Civilās aizsardzības kontaktpunkts ikdienā nodrošina informācijas apmaiņu ar ES, NATO un starptautiskām organizācijām, un arī humānās palīdzības lūgumi tiek sūtīti caur šiem informācijas kanāliem.

Šodien pieņemtie MK noteikumi “Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta noteikumi” nosaka, ka valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta uzdevumus īstenos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Tas nodrošinās informācijas uzkrāšanu un analīzi par notikušajām katastrofām, to draudiem vai krīzes situācijām, veiks katastrofas pārvaldīšanas subjektu spēju apkopošanu, reģistrēšanu un informācijas atjaunošanu, lai sniegtu humāno palīdzību vai starptautisko palīdzību, kā arī īstenotu citus pasākumus.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ