Uzlabos autopārvadājumu kontroli

12.12.2017

Attēls
Attēls

Otrdien, 12. decembrī, Ministru kabinets (MK) izdeva MK noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””.


Līdz ar to Valsts policija (VP) autopārvadājumu kontroles veikšanai sāks izmantot autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēmu, ar kuras palīdzību VP nodrošinās autopārvadājumu kontroles rezultātā iegūtās informācijas elektronisku apriti.

Izdotie noteikumi nosaka autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu; institūcijas, kas ir tiesīgas apstrādāt informāciju; kārtību, kādā informāciju iekļauj sistēmā un saņem no tās, kā arī sistēmā iekļautās informācijas apstrādes kārtību un tās glabāšanas termiņus.

VP izstrādātās elektroniskās sistēmas pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Sistēmai ir sasaiste ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas Ceļu policijas reģistru, kas nodrošina administratīvā pārkāpuma protokolu reģistrēšanu un uzskaiti.

Tiesības saņemt informāciju no autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēmas ir operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesām, kā arī citām valsts un pašvaldību iestādēm – attiecīgās iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ