ES iekšlietu ministri Briselē pārrunās pasākumus terorisma draudu mazināšanai

07.12.2017

 Ceturtdien, 7. decembrī, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis piedalīsies ES Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Briselē, lai pārrunātu jautājumus, kas vērsti uz efektīvu ES cīņu pret terorismu un savstarpējas informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp dalībvalstīm. Ministri diskutēs arī par Šengenas telpas stiprināšanu.


R.Kozlovskis: ”Informācijas apmaiņas stiprināšana starp kompetentajām iestādēm ir viens no priekšnoteikumiem, lai dalībvalstīm būtu iespēja savlaicīgi reaģēt uz terorisma draudiem, kā arī novērst teroristu plānotus uzbrukumus, tādā veidā nodrošinot gan savu pilsoņu, gan infrastruktūru pilnvērtīgu aizsardzību”.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis trešdien, 6. decembrī, piedalījās arī ES Interneta forumā Briselē, kurā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar terorisma apkarošanu interneta vidē. Forumā tika novērtēts sasniegtais progress 2017. gadā, un kopā ar industrijas nozīmīgākajiem pārstāvjiem tika pārrunāti veicamie pasākumiem 2018. gadā.


Atpakaļ