Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs diskutē par drošības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā

27.11.2017

Pirmdien, 27.novembrī Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs Stokholmā piedalās Baltijas līderības programmas seminārā, kurā diskutē par stratēģisko līderību un reģionālo sadarbību drošības stiprināšanai Baltijas jūras reģionā.


D.Trofimovs kopā ar augsta līmeņa amatpersonām no Zviedrijas premjerministra biroja, Polijas Ārlietu ministrijas, Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta, Zviedrijas Institūta, Zviedrijas Ārkārtējās situācijas aģentūras sniegs semināra dalībniekiem ieskatu par aktuālākajiem drošības izaicinājumiem reģionā, balstoties uz nacionālo pieredzi un politikas iniciatīvām. 

Semināra ietvaros notiek diskusijas par drošības stiprināšanu Baltijas jūras reģionā, ņemot vērā jaunos reģiona apdraudējuma izaicinājumus - klimata pārmaiņas, terorismu, kritiskās infrastruktūras drošību un migrāciju.

Baltijas līderības programma tiek organizēta Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) politikas jomas “Drošība” ietvaros, lai kopīgi risinātu Baltijas jūras reģiona stratēģijas izvirzītos mērķus sabiedrības drošības jomā. Šī joma ietver civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jautājumus, organizētās noziedzības mazināšanas un izplatīšanas jautājumus, cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumus un citus sabiedrības drošības jautājumus.

Par Baltijas līderības programmu: 2012.gadā Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar Zviedrijas Institūtu un Zviedrijas Ārkārtējās situācijas aģentūru īstenoja kopīgu iniciatīvu – izveidoja Baltijas jūras reģiona civilās aizsardzības ekspertu dalībnieku tīklu, kurā ir iespējams apmainīties ar zināšanām un diskutēt par aktuālajiem izaicinājumiem, kā arī pārrobežu sadarbības un projektu iniciatīvām Baltijas jūras reģionā. 

Vairāk par Baltijas līderības programmu: http://www.bsr-secure.eu/category/flagship-projects/baltic-leadership-programme/


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ