Iekšlietu ministrijā diskutē par narkotiku lietošanas izraisīto kaitējumu un tā mazināšanas iespējām

20.11.2017

Šā gada 20.oktobrī un 17.novembrī Iekšlietu ministrijā projekta „Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” ietvaros norisinājās divas darba grupas, kas bija veltītas tēmai  par narkotiku lietošanas izraisīto kaitējumu un tā mazināšanas iespējām. Sanāksmi organizēja atbalsta un resursu centrs “DIA+LOGS”.


Kaitējuma mazināšana attiecas uz politikām, programmām un praktiskām rīcībām ar mērķi mazināt nelabvēlīgas sekas uz veselību, ekonomiku un sociālo labklājību, kas saistītas ar narkotiku lietošanu. Viens no izplatītākajiem kaitējuma mazināšanas virzieniem ir pasākumu kopums infekcijas slimību izplatības samazināšanai injicējamo narkotiku lietotāju grupā, piemēram, šļirču izsniegšana un savākšana, HIV un vīrushepatītu testēšana un konsultēšana, prezervatīvu izdale u.c.

Sanāksmes mērķis bija apzināt tos prioritāros pasākumus, kas būtu jāīsteno, lai paplašinātu un spēcinātu kaitējuma mazināšanas programmas Latvijā. Cita starpā abu sanāksmju laikā tika sniegta prezentācijas par kaitējuma mazināšanas politikas attīstību Latvijā un Eiropā, kā arī sniegti piemēri par praktisko darbu, piemēram, biedrības “DIA+LOGS” īstenotajiem kaitējuma mazināšanas pasākumiem, opioīdu aizstājējterapiju, pašvaldību HIV profilakses punktu darbu u.c.

Kopā abās sanāksmēs piedalījās pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts policijas, Slimību kontroles un profilakses centra, Valsts probācijas dienesta, Rīgas pašvaldības, Rīgas pašvaldības policijas, Liepājas pašvaldības, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, Rīgas Stradiņa universitātes, biedrības “DIA+LOGS” un narkotiku lietotāju kopienas.

Prezentācijas 20.oktobrī:
L.Grāmatiņa: Kaitējuma mazināšana Latvijā – situācijas raksturojums un izaicinājumi.
I.Landsmane: Opioīdu atkarības slimnieku ilgtermiņa farmakoterapija.
R.Kaupe: Nevalstisko organizāciju loma kaitējuma mazināšanas programmu īstenošanā.

R.Ligere: Veselības veicināšana, tajā skaitā kaitējuma mazināšana Rīgā.

Prezentācijas 17.novembrī:
S.Līviņa: HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2018.-2020.gadam
A.Zīle-Veisberga. Naloksona līdzņemšanas programma.
A.Molokovskis. Naloksona izdales prakse Lietuvā un Igaunijā.
A.Ķīvīte: Starptautiski ieteikumi efektīvas kaitējuma mazināšanas īstenošanai.


Atpakaļ