Precizē valsts nodevu apmērus par uzturēšanās atļauju dokumentu izskatīšanu

12.09.2017

Otrdien, 12. septembrī, Ministru kabinets izdeva noteikumus par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem.


Izvērtējot līdzšinējos valsts nodevu apmērus, secināts, ka ārzemnieku imigrācijas kontroles un uzraudzības sekmīgai nodrošināšanai, nodevu apmērus ir nepieciešams pārskatīt. Vienlaikus, lai nodrošinātu ērtāku valsts nodevu apmaksu, īpaši Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, un padarītu valsts nodevu likmes saprotamākas klientiem, valsts nodevu summas nosakāmas apaļos skaitļos bez centiem un summās, par kurām ir iespējams norēķināties ar eiro banknotēm.

Noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī un pakalpojumu cenas būs publicētas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā - pmlp.gov.lv/.

Salīdzinot ar līdzšinējām valsts nodevu summām, noteikumos papildus paredzēts noteikt valsts nodevu par ilgtermiņa vīzas pieteikuma izskatīšanu analogu tai, kāda noteikta par īstermiņa vīzas pieteikuma izskatīšanu, kā arī paredzēt valsts nodevu par paātrinātu ilgtermiņa vīzas pieteikuma izskatīšanu.

Valsts nodeva noteikta arī par pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai un par pieprasījumu izsaukuma apstiprināšanai, kas iesniegts elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv tiešsaistes formu. Pēc būtības šis pakalpojums ir analogs ielūguma vai izsaukuma pieprasījuma iesniegšanai klātienē, līdz ar to tas atzīstams par valsts nodevas objektu. Taču, atšķirībā no valsts nodevas par klātienē iesniegtu pieprasījumu, tiešsaistē iesniegtam pieprasījumam noteikta zemāka valsts nodeva, lai veicinātu uzaicinātājus izmantot elektronisko pakalpojumu, tādējādi samazinot papīra dokumentu apriti un pakalpojuma saņemšanai un sniegšanai nepieciešamo laiku.

Lai veicinātu savlaicīgu vīzas un uzturēšanās atļaujas pieteikumu iesniegšanu, atcelti arī atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas par dokumentu izskatīšanu paātrinātā kārtībā, pārējos atbrīvojumus no valsts nodevas samaksas saglabājot līdzšinējā apmērā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ