Par Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru apstiprināts Dimitrijs Trofimovs

22.08.2017

Otrdien, 22. augustā, Ministru kabinets apstiprinājis Dimitrija Trofimova kandidatūru iecelšanai Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra amatā.


D.Trofimovs: "Iekšlietu nozares spēks ir tās cilvēki un viņu attieksme pret savu darbu un rezultātiem. Šī attieksme, pieredze un zināšanas ir būtiski priekšnosacījumi iekšējās drošības stiprināšanai un attīstībai. Tas ir ceļš uz patiesu drošību un tautas labklājību visplašākā izpratnē."

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, pamatojot valsts sekretāra izvēli, uzsver, ka piecpadsmit gadu laikā, strādājot atbildīgos amatos Iekšlietu ministrijā, D.Trofimovs sevi pierādījis kā kompetentu un profesionālu iekšlietu nozares speciālistu un vadītāju, kas ir autoritāte gan saviem kolēģiem nozarē, gan citās ministrijās un iestādēs. D.Trofimova līdzšinējais ieguldījums ir bijis neatsverams nozīmīgu iekšlietu nozares politiku izstrādē un ieviešanā. Tāpat ministrs norāda uz D.Trofimova teicamajām vadības un sadarbības prasmēm, spēju motivēt darbiniekus un organizēt darbu.

Īpaši jāatzīmē D.Trofimova ieguldījums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un eiro ieviešanas laikā. D.Trofimovs aktīvi strādājis arī tādās jomās kā amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atbalsta un tiešo funkciju sakārtošanā, apsardzes darbības jomas pilnveidošanā, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības jomas pilnveidošanā, nelegālo televīzijas pakalpojumu sniegšanas ierobežošanā un citās.

Dimitrijs Trofimovs Iekšlietu ministrijā strādā jau no 2002. gada. 2009. gada viņš kļuva par Nozares politikas departamenta direktoru, bet no 2015. gada D.Trofimovs ieņēma valsts sekretāra vietnieka amatu. Kopš 2017. gada 8. jūnija, kad darbu ministrijā atstāja Ilze Pētersone-Godmane, D. Trofimovs bija valsts sekretāra pienākumu izpildītājs.

Dimitrijam Trofimovam ir Latvijas Policijas akadēmijā iegūts maģistra grāds Tiesību zinātnēs, kā arī viņš ir daudzu juridisku publikāciju autors.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213 Mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


Atpakaļ