Iekšlietu ministrijā valsts sekretāra amatam virza Dimitriju Trofimovu

18.08.2017

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis nolēmis virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā Dimitrija Trofimova kandidatūru iecelšanai Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra amatā. D.Trofimova kandidatūru paredzēts apstiprināt Ministru kabineta sēdē š.g. 22. augustā.


R.Kozlovskis: „Piecpadsmit gadu laikā, strādājot atbildīgos amatos Iekšlietu ministrijā, D.Trofimovs sevi pierādījis kā kompetentu un profesionālu iekšlietu nozares speciālistu un vadītāju, kas ir autoritāte gan saviem kolēģiem nozarē, gan citās ministrijās un iestādēs. D.Trofimova līdzšinējais ieguldījums ir bijis neatsverams nozīmīgu iekšlietu nozares politiku izstrādē un ieviešanā. D.Trofimova vadības un sadarbības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un organizēt darbu ir pamats manai izvēlei virzīt viņa kandidatūru Valsts sekretāra amatam.”

Īpaši jāatzīmē D.Trofimova ieguldījums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un eiro ieviešanas laikā. D.Trofimovs aktīvi strādājis arī tādās jomās kā amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atbalsta un tiešo funkciju sakārtošanā, apsardzes darbības jomas pilnveidošanā, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības jomas pilnveidošanā, nelegālo televīzijas pakalpojumu sniegšanas ierobežošanā un citās.

Kopš 2017. gada 8. jūnija, kad darbu ministrijā atstāja Ilze Pētersone-Godmane, D. Trofimovs ir valsts sekretāra pienākumu izpildītājs.

Dimitrijs Trofimovs Iekšlietu ministrijā strādā jau no 2002. gada. 2009. gada viņš kļuva par Nozares politikas departamenta direktoru, bet no 2015. gada D.Trofimovs ieņem valsts sekretāra vietnieka amatu.

Dimitrijam Trofimovam ir Latvijas Policijas akadēmijā iegūts maģistra grāds Tiesību zinātnēs, kā arī viņš ir daudzu juridisku publikāciju autors.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213 Mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


Atpakaļ