Personas apliecībai (eID) plāno plašākas izmantošanas iespējas

18.07.2017

Otrdien, 18.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja protokollēmuma projektu - “Informatīvais ziņojums “Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām””. Informatīvajā ziņojumā sniegti vairāki priekšlikumi, kas varētu veicināt personas apliecību (eID) pielietojamību un elektronisko iespēju izmantošanu.


Personas apliecībai paredzēts rast jaunus tehniskos risinājumus, lai personas ar eID karti varētu īstenot savas vēlētāju tiesības visās pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Izstrādātais priekšlikums, kas nodrošinās personas apliecības vienlīdzību ar pasi vēlēšanu procesā, tiks pilnībā izpildīts pēc 2019.gada 1.janvāra.

Tāpat jaunā parauga apliecības, kuras varētu tikt izsniegtas 2018. gada beigās vai 2019. gada sākumā, Latvijā dzīvojošiem pilsoņiem un nepilsoņiem varētu tikt izsniegtas ar derīguma termiņu desmit gadi. Šobrīd eID karte tiek izsniegta uz pieciem gadiem. Desmitgadīga personas apliecības derīguma termiņa garantēšana ir viena no galvenajām prasībām pretendentiem, uzsākot iepirkuma procedūru.

Vēl kompetentās iestādes izskata iespējas, kā paplašināt un atvieglot eID kartes sertifikātu aktivizēšanas procesu, izmantojot mobilo tālruni. Pašlaik 61% no visām personas apliecībām, kurās ir iekļauti sertifikāti, tie tiek aktivizēti. Visbiežāk minētais iemesls, kādēļ netiek aktivizēti sertifikāti, ir fakts, ka personai nav e-pasta, pieejas internetam un datoram. Lai palielinātu to personu skaitu, kuras saņem personas apliecības ar aktivizētiem sertifikātiem, tiek plānota iespēja kontaktinformācijai izmantot mobilo telefonu.

Savukārt, Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” no 2019.gada 1.janvāra izsniegtajās eID kartēs nodrošinās parakstīšanas un autentifikācijas sertifikātu ar neierobežotu parakstīšanās reižu skaitu iekļaušanu.


Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213 Mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


Atpakaļ