Iekšlietu ministrijā organizēta otrā sanāksme par atkarīgo cilvēku rehabilitācijas jautājumiem

07.07.2017

Piektdien, 7.jūlijā Iekšlietu ministrijā projekta „Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” ietvaros norisinājās otrā darba grupas sanāksme, kas bija veltīta atkarīgo cilvēku rehabilitācijas problemātikai. Sanāksmi organizēja atbalsta un resursu centrs “DIA+LOGS”.


Sanāksmes laikā padziļināti tika skatīts jautājums par administratīvo, kriminālsodu un alternatīvu sodu piemērošanas praksi par narkotiku iegādi un lietošanu, sociālās rehabilitācijas programmu no alkohola atkarīgām personām “10.solis”, kā arī valsts apmaksātajām medicīniskās un sociālās rehabilitācijas programmām. Nevalstisko organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar saviem novērojumiem par valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas programmām, bet biedrības “Brāļu Nams” vadītāji stāstīja par viņu pieredzi darbā ar atkarīgu personu rehabilitāciju.

Sanāksmes laikā dalībnieki nelielās darba grupās detalizētāk diskutēja par priekšlikumiem narkotiku lietotāju sociālas rehabilitācijas uzlabošanai:
• rehabilitācijas programmu piemērošanu pacientu vajadzībām;
• pacienta līdzmaksājumu atcelšanu;
• dažādu sociālo pakalpojumu integrēšanu rehabilitācijas programmā;
• alternatīvu piemērošanu soda vietā;
• rehabilitācijas programmu klientu iesaisti darba tirgū;
• iespējām uzlabot speciālistu un narkotiku lietotāju informētību par pieejamajām valsts un nevalstiskā sektora rehabilitācijas programmām.

Pamatojoties uz šo diskusiju rezultātiem, plānots izstrādāt konkrētus priekšlikumus tālākai starpinstitucionālajai apspriešanai un pieņemšanai.

Nākamā darba grupas sanāksme plānota šā gada rudenī un tiks veltīta tēmai par narkotiku lietošanas saistīto risku un kaitējuma samazināšanu.

Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, “Asociācijas HIV.LV”,”LAPA” “Via Libertas”, “Resurrection”, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, u.c.


Sanāksmes prezentācijas:
• A.Stirna.  Atkarīgo pacientu rehabilitācijas iespējas
• I.Martinsone. Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
• A.Vagale. Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts “Sociālās rehabilitācijas programma no alkohola atkarīgām personām” 10 solis””

Vairāk par projektu:
Latviešu valodā:
http://www.diacentrs.lv/?aktualittes/projekts-narkotiku-politikas-ietekmes-izvrtsana-prmaim-centrleirop-un-austrumeirop.html
Angļu valodā:
http://www.harm-reduction.org/projects/drug-policy-impact-assessment-change-central-and-eastern-europe


Atpakaļ