R. Kozlovskis Tieslietu un iekšlietu ministru padomē akcentē sadarbības nepieciešamību ar kaimiņvalstīm ES iekšējās drošības garantēšanā

07.07.2017

6.-7.jūlijā iekšlietu ministrs R.Kozlovskis piedalās Igaunijas prezidentūras organizētajā neformālā Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tallinā, lai diskutētu par ES iekšējās drošības garantēšanu, izmantojot sadarbību ar kaimiņvalstīm, kā arī turpinātu diskusijas par migrācijas izaicinājumiem. Kopā ar tieslietu ministriem darba kārtībā iekļauti jautājumi par informācijas sistēmu sadarbspēju un datu saglabāšanu.


Jautājumā par iekšējo drošību un sadarbību ar kaimiņvalstīm tika apspriesta situācija Ukrainā. Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis akcentēja, ka Ukraina ir nozīmīgs sadarbības partneris kopīgo drošības izaicinājumu un draudu risināšanai un novēršanai ES, tādēļ Latvija atbalsta mērķtiecīgus pasākumus un iniciatīvas, kas ir vērstas uz atbalsta sniegšanu Ukrainai un sadarbības stiprināšanu starp ES un Ukrainu iekšējās drošības jomā. “Apsveicams ir Ukrainas veikums smagas un organizētas noziedzības apkarošanā un integrētas robežu pārvaldības ieviešanā un uzlabošanā, jo īpaši strādājot pie Vīzu režīma liberalizācijas rīcības plānā ietverto kritēriju izpildes. Ukrainas paveiktais ir ticis augsti novērtēts, rezultējoties bezvīzu režīma noteikšanā Ukrainai,” norādīja Kozlovskis.

Diskusijās par migrācijas jautājumiem īpaša uzmanība tika pievērsta situācijai Itālijā, kur šobrīd vērojams liels imigrantu pieplūdums. Ministri apstiprināja koordinēta atbalsta nepieciešamību Itālijai, kā arī uzsvēra, ka īpaša uzmanība jāvelta pasākumiem, lai efektīvāk kontrolētu un pārvaldītu migrācijas plūsmas uz ES. Tāpat ministri diskutēja par atgriešanas politiku, uzsverot efektīvas atgriešanas nozīmi migrācijas spiediena mazināšanai.

Jautājumā par informācijas sistēmu sadarbspēju R. Kozlovskis akcentēja, ka to nodrošināšanai jāaptver visas ES līmeņa centralizētas informācijas sistēmas, tostarp arī tās, kas attiecas uz krimināltiesisko jomu. “Ir ļoti būtiski, lai jebkādi piedāvātie gala risinājumi informācijas sistēmu sadarbspējas jomā būtu detalizētu izpēti. Latvija īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai izstrādātie risinājumi būtu uz galalietotāju vajadzībām vērsti un izmaksas attaisnotu ieguvumus,” uzsvēra Kozlovskis.

Padomes otrajā dienā iekšlietu ministri kopā ar tieslietu ministriem apspriedīs datu saglabāšanas jautājumus.

Sagatavoja:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece
Tālr: +371 29723599
E-pasts: daiga.holma@iem.gov.lv


Atpakaļ