Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā nozīmīgākais veikums - Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide

27.06.2017

Otrdien, 27.jūnijā Ministru kabinetā izskatīts informatīvais ziņojums “Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014. – 2016. gadam” izpildi. Kā būtiskākais uzdevums, kas paveikts minētā plāna ietvaros, ir Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide, kas paredz tiesībaizsardzības iestāžu vienotu sadarbības sistēmu.


Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis (NKIM) ir vienota sistēma, kurā koordinēti darbojas noziedzības novēršanā un apkarošanā iesaistītās valsts institūcijas un, balstoties uz kriminālizlūkošanas rezultātā iegūtajām zināšanām, pieņem optimālus lēmumus stratēģiskajā, taktiskajā un operatīvajā līmenī par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī objektīvi definē noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.

Lai izveidotu nepieciešamo sadarbības mehānismu NKIM darbībai, ir paveikts apjomīgs starpinstitūciju darba grupas darbs, izstrādājot Ministru kabineta instrukciju “Tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā”.

2017. gada 24. janvārī MK apstiprināja Instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā”. Līdz ar minētās instrukcijas spēkā stāšanos ir noteikts tiesiskais regulējums NKIM modeļa darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai.

Ņemot vērā to, ka vairāku Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna punktu izpilde bija plānota pēc Ministru kabineta instrukcijas „Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” stāšanās spēkā, šo uzdevumu realizācija uzsākta 2017. gadā.

Atbilstoši Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānam 2014. – 2016. gadam, 2016. gadā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes (VP GKrPP) reorganizācijas ietvaros VP GKrPP Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē izveidota 2.nodaļa - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzes nodaļa, kas veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanas, izņemšanas un konfiskācijas koordinēšanu un metodisko vadību, kā arī kriminālizlūkošanas centrālo vadību nacionālā līmenī, īstenojot NKIM.

2016. gadā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes Finanšu izlūkošanas daļas ietvaros ir izveidota jauna struktūra – Informācijas analīzes nodaļa ar kompetenci īstenot VID pamatdarbības un atbalsta funkcijas noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā.

No 2017. gada 1. janvāra Valsts policijas sastāvā izveidotas septiņas papildus štata vietas kibernoziegumu apkarošanas un intelektuālā īpašumtiesību aizsardzības jomā, kā arī tiek stiprināta Valsts policijas kapacitāte cīņā pret autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tai skaitā nelegālo televīzijas pakalpojumu izplatības ierobežošanā pierobežas reģionos un Latvijā kopumā.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ