Pasniegs piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Latgales novadiem

Ceturtdien, 15.jūnijā plkst. 13.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” notiks svinīgais pasākums, kurā 81 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiks pasniegta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīme.


Svinīgajā pasākumā piedalīsies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks, kā arī Daugavpils, Aglonas, Dagdas, Ilūkstes un Krāslavas novadu pārstāvji.

Kopumā Latvijā trīs gadu laikā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi paredzēts apbalvot ap 6 000 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku.
Apbalvojuma nolikums nosaka, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi var pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

Ieteikumus kandidātu apbalvošanai izvērtē iekšlietu ministra apstiprināta apbalvošanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestādēm, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa”, VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Aroda un radiācijas medicīnas centra.]

Pieteikties piemiņas zīmes saņemšanai iespējams, sazinoties ar Iekšlietu ministriju vai biedrību Latvijas savienība “Černobiļa”. Plašāka informācija par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi, tās saņemšanas kārtību un anketa, kas jāaizpilda, lai šo piemiņas zīmi saņemtu, atrodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā:
http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ