Vienkāršo uzturēšanās atļauju saņemšanu ārzemniekiem darbībai jaunuzņēmumos

06.06.2017

Otrdien, 6. jūnijā, Ministru kabinets izdeva grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”, kas paredz vienkāršotu uzturēšanās atļauju saņemšanu ārzemniekiem Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai, kā arī paaugstināta terorisma riska valstu sarakstā neiekļauto valstu pilsoņiem, kuri vēlas mācīties vai studēt Latvijā, ja viņi jau atrodas Latvijas teritorijā ar derīgu vīzu. Savukārt ārvalsts komersantu pārstāvniecību pārstāvjiem, kuri vēlas saņemt uzturēšanās atļaujas, noteikumi paredz sarežģītākus nosacījumus.


Noteikumi paredz, ka ārzemniekiem, kuri pieprasa uzturēšanās atļauju saistībā ar darbību jaunuzņēmumos, nav nepieciešams izsaukums ne pieprasot, ne reģistrējot uzturēšanās atļauju. Šāds priekšlikums iekļauts, lai veicinātu tautsaimniecības attīstību. Līdzīgas prasības ir noteiktas arī vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem un personām, kuras pieprasa uzturēšanās atļaujas saistībā ar humāniem apsvērumiem vai valsts interesēm.

Šaubu gadījumā par inovatīvā produkta atbilstību Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā iekļautajai inovatīvā produkta definīcijai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūgs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto atbalsta programmu administrējošās iestādes atzinumu.

Savukārt ārzemniekam, kas vēlas uzturēties Latvijā kā ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis ir jāiesniedz biznesa plāns, kas apliecina, ka ārvalsts komersanta biznesa stratēģija darbībai Latvijas Republikā veicinās ražošanas vai pakalpojumu nozares attīstību. Turklāt ārvalsts komersantam jābūt reģistrētam ārvalstī vismaz piecus gadus pirms uzturēšanās atļaujas pieteikuma dienas, kā arī  jānodarbina vairāk nekā 50 darbinieki un apgrozījumam jāpārsniedz 10 miljonus euro. Ārvalstu uzņēmumam nedrīkst būt arī nodokļu parādu.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ