Iekšlietu ministrijā diskutē par atkarīgo cilvēku rehabilitācijas jautājumiem

29.05.2017

Piektdien, 26.maijā Iekšlietu ministrijā projekta „Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” ietvaros norisinājās pirmā darba grupas sanāksme, kas bija veltīta atkarīgo cilvēku rehabilitācijas problemātikai.


Sanāksmes laikā padziļināti tika skatīts jautājums par atkarīgo cilvēku ārstēšanas un rehabilitācijas tiesisko regulējumu, ārstēšanas iespējām, tai skaitā Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros. Cita starpā narkotiku lietotāju kopienas pārstāvji dalījās pieredzē un novērojumos par rehabilitācijas iespējām, norādot, ka svarīgs elements ir sociālā reintegrācija, kur profesijas apguve un darba iespējas ir neatņemama sastāvdaļa.

Dalībnieki vienojās, ka nākamajā sanāksmē jāizvirza konkrētus priekšlikumus rehabilitācijas uzlabošanai. Turklāt, ņemot vērā, ka 2017.gadā noslēdzas Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, apkopotie secinājumi un priekšlikumi būtu nozīmīgs pamats turpmākās politikas plānošanā.

Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Asociācijas HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.

Sanāksmes prezentācijas:

R.Kaupe. Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā.
A.Stirna. Ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas Latvijā
I. Upeniece. ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”

Vairāk par projektu:

Latviešu valodā:
http://www.diacentrs.lv/?aktualittes/projekts-narkotiku-politikas-ietekmes-izvrtsana-prmaim-centrleirop-un-austrumeirop.html
Angļu valodā:
http://www.harm-reduction.org/projects/drug-policy-impact-assessment-change-central-and-eastern-europe


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv  
 


Atpakaļ