R.Kozlovskis sveic VUGD Latvijas ugunsdzēsības 152.gadadienā