Iekšlietu ministrijā diskutē par sadarbību robežu drošības jautājumos

09.05.2017

Pirmdien, 8.maijā ASV un Baltijas valstu Drošības sadarbības dialoga ietvaros notika pirmā Robežu drošības darba grupas sanāksme.


Drošības sadarbības dialogs ir jauns formāts ASV un Baltijas valstu reģionālajai sadarbībai. Tas ir izveidots, lai īstenotu ASV viceprezidenta Džo Baidena vizītes laikā Rīgā, 2016.gada 23.augustā parakstīto kopīgo deklarāciju par pastiprinātu sadarbību drošības un aizsardzības jomā, kā arī 2016.gada 12.septembrī, Tallinā parakstīto Kopīgo paziņojumu starp ASV, Igauniju, Latviju un Lietuvu par sadarbības stiprināšanu drošības jomā. Darba grupas mērķis ir stiprināt NATO un ES ārējo robežu drošību un reaģēšanas spējas pret dažādiem apdraudējumiem, kā arī veicināt efektīvu koordināciju starp ASV un Baltijas valstu iestādēm, nodrošinot sinhronizētu un holistisku pieeju svarīgākajiem valsts robežas drošības uzdevumiem.

Sanāksmes dalībnieki apmainījās ar pieredzi robežuzraudzības jomā. Baltijas valstis prezentēja esošās jūras robežas un gaisa robežas uzraudzības sistēmas, savukārt, ASV prezentēja Gaisa un jūras operāciju uzraudzības sistēmu (AMOSS). Sanāksmes dalībnieki diskutēja par iespējām līdzīgu sistēmu nākotnē ieviest arī Baltijas reģionā.

Sanāksmes dalībnieki diskutēja arī par infrastruktūras attīstību, prioritātēm valsts robežas drošības jomā, kā arī par iespējām veicināt efektīvāku sadarbību un koordināciju, īstenojot iepirkumus, kas tiek finansēti no ASV finanšu avotiem.

Sanāksmē tika diskutēts arī par pieredzes apmaiņu, personāla izglītošanu un sadarbības veicināšanu, lai stiprinātu robežkontrolē iesaistītā personāla kapacitāti.


Atpakaļ