Iekšlietu ministrijā pasniegs piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

25.04.2017

Trešdien, 26.aprīlī plkst. 12.30 Iekšlietu ministrijā notiks svinīgais pasākums, kurā pieminot Černobiļas AES avārijas 31.gadadienu, 156 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiks pasniegta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīme.
Svinīgajā pasākumā piedalīsies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Ukrainas vēstniecības Latvijā konsuls Oļegs Gorbenko, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks, mūziķe Ieva Akuratere. 


27.aprīlī plkst. 14.00 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanas pasākums un piemiņas zīmju pasniegšana notiks arī Madonas pašvaldībā.

Kopumā Latvijā trīs gadu laikā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi paredzēts apbalvot ap 6 000 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku.
Apbalvojuma nolikums nosaka, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi var pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par piemiņas zīmes kandidāta valstspiederību. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

Ieteikumus kandidātu apbalvošanai izvērtē iekšlietu ministra apstiprināta apbalvošanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestādēm, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa”, VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Aroda un radiācijas medicīnas centra.

Pieteikties piemiņas zīmes saņemšanai iespējams, sazinoties ar Iekšlietu ministriju vai biedrību Latvijas savienība “Černobiļa”.
Plašāka informācija par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi un anketa, kas jāaizpilda, lai šo piemiņas zīmi saņemtu, atrodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā:
lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ