Lai novērstu radikalizācijas izplatīšanos, veiks grozījumus normatīvajos aktos

04.04.2017

Otrdien, 4.aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos likumprojektus - “Grozījums “Nacionālās drošības likumā” un “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”.  Minētie grozījumi izstrādāti, lai atturētu personas no prettiesiskas piedalīšanās bruņotajos konfliktos ārvalstīs un lai novērstu radikalizācijas un ekstrēmisma izplatīšanos.


Minētie grozījumi attieksies uz personu(pilsoni, nepilsoni vai personu, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, bēgli), par kuru valsts drošības iestāde ir konstatējusi, ka minētā persona var apdraudēt valsts drošību, plāno iesaistīties teroristiskās darbībās vai bruņotā konfliktā ārvalstīs.

Lai aizsargātu Latvijas iedzīvotājus, kurus var apdraudēt radikalizējusies persona, kā arī lai aizsargātu personas, kuras nespēj apzināties sekas dalībai prettiesiskos bruņotajos formējumos, Nacionālās drošības likumu paredzēts papildināt ar II.1 nodaļu “Aizliegums personai izceļot no Latvijas Republikas”, kurā ir noteikta kārtība, kādā tiek īstenots izceļošanas aizliegums.

Paredzēts, ka iekšlietu ministrs varēs pieņemt lēmumu par aizliegumu personai izceļot no Latvijas uz noteiktu laiku līdz vienam gadam. Valstij piešķirtās pilnvaras, ierobežot personas tiesības ceļot, būs izmantojamas izņēmuma gadījumā, rūpīgi pārbaudot šāda  ierobežojuma samērīgumu, un tādējādi novēršot pārvietošanās brīvības pārkāpumu.

Lai īstenotu likumprojektā noteikto izceļošanas aizliegumu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atzīs par nederīgu attiecīgās personas personu apliecinošu dokumentu un izsniegs jaunu personu apliecinošu dokumentu, kas nav derīgs ceļošanai.

Ņemot vērā pašreiz esošo situāciju valstu drošību jautājumos, vairākas valstis, piemēram, Lielbritānija, Dānija, Vācija un Nīderlande ir jau veikušas izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu radikalizācijas un ekstrēmisma izplatīšanos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta nepilngadīgām personām, kuras ir mazāk aizsargātas un tām nav pilnīga izpratne par iesaistīšanās mērķi prettiesiskos militārajos vai bruņotajos formējumos.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943

E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ