Apstiprina šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas kārtību

Otrdien, 21.martā, Ministru kabinets izdeva noteikumus “Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtība”.


Noteikumi nosaka šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu.

Minētie noteikumi nodrošinās, ka ieroču īpašnieki, kuri vēlēsies ieročus dezaktivēt, kā arī dezaktivēto ieroču īpašnieki, kuriem Valsts policijas jau iepriekš ir izsniegusi izziņu vai atzinumu, ka ieroči ir dezaktivēti, varēs saņemt Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2403 nosacījumiem atbilstošu ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu, kas dos tiesības dezaktivētos ieročus pārvadāt arī uz citu ES dalībvalsti, un tur šos ieročus glabāt, nēsāt, un realizēt.

Noteikumi izstrādāti atbilstoši Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulai (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami.

Ja persona vēlas izvest ieroci ārpus Latvijas, tad, lai saņemtu ieroča dezaktivēšanas apliecinājumu, tā iesniedz ieroci ieroču remonta uzņēmumā ieroča dezaktivēšanai atbilstoši minētajai regulai.

Noteikumi paredz, ka komersants, kuram izsniegta licence šaujamieroču izgatavošanai vai remontam, pēc ieroča saņemšanas no fiziskās vai juridiskās personas, kurai Valsts policija izsniegusi attiecīgu ieroča atļauju, veic pasākumus ieroča dezaktivēšanai. Viņš arī iesniedz ieroci un iesniegumu par ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ