Iekšlietu ministrs un DAIF Latvija padomes priekšsēdētājs paraksta Sadarbības plānu 2017.gadam

03.03.2017

Šodien, 1.martā Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas padomes priekšsēdētājs Agris Dundurs paraksta Sadarbības plānu 2017.gadam padziļinot Vienošanos par sadarbību, kas aizsākta 2014.gadā.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: ‘’Priecājos, ka kopš pirmajām diskusijām par savstarpējo sadarbību, šobrīd esam vienojušies par konkrētām ilgtermiņa sadarbības jomām un aktivitātēm. Es augsti vērtēju federācijas biedru zinātnisko potenciālu un tās iespējas, ko uzņēmēji var sniegt mūsu dienestiem drošības jomā, izmantojot modernus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus. Mūsu sadarbība iespējama ļoti konkrētu tehnoloģiju ieviešanā gan Latvijas austrumu robežas aprīkošanā, gan dažādu noziedzīgu noziegumu prevencijā, tiesu ekspertīžu tehnisko iespēju celšanā un daudzās citās jomās.’’

DAIF Latvija padomes priekšsēdētājs Agris Dundurs: ‘’DAIF Latvija mērķis ir stiprināt Latvijas iekšējās drošības pamatus. Apzinoties, ka drošība vispirms ir mūsu pašu atbildība, tā panākama savlaicīgi sadarbojoties Iekšlietu ministrijas iestādēm ar Latvijas uzņēmumiem un universitātēm.’’

Sadarbības plāns 2017.gadam paredz pasākumus savstarpējās informācijas aprites, uzņēmējdarbības un tautsaimniecības izaugsmes stiprināšanai, nodrošinot iekšējās drošības funkciju atbalstu. Lai drošības industrijas pārstāvji sniegtu augstvērtīgus produktus un pakalpojumus, tiks organizēts seminārs ‘’Tehnoloģijas un inovācija drošībai’’, informatīvi pasākumi Latvijas Drošības un aizsardzības klastera specializācijas jomās. Plānots organizēt konsultācijas ar uzņēmumiem un pētniecības iestādēm par drošības nozares attīstības perspektīvu. Turpinot 2016.gadā aizsākto sadarbību, īpaša uzmanība tiks pievērsta austrumu robežas izbūvei un aprīkošanai valsts un ekonomiskās drošības draudu novēršanai. Sadarbība norisināsies arī pēc vajadzības un atbilstoši kompetences jomai veicot konsultācijas par normatīvo aktu pilnveidi, kā arī paredzēts veidot drošības industrijas e-katalogu.

Papildu informācija

DAIF Latvija  ir vienīgā drošības un aizsardzības industriju un zinātni pārstāvošā organizācija nacionālā un starptautiskā līmenī. DAIF Latvija nacionālā līmenī aktīvi sadarbojas ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un LR Saeimu. Starptautiski DAIF Latvija pārstāv Latvijas industriju NATO Industrijas padomnieku grupā un Eiropas Aizsardzības aģentūras konsultatīvajās struktūrās, kā arī nodrošina divpusēju sadarbību ar atbilstošām organizācijām ārvalstīs.  

Atpakaļ