Valdība atbalsta Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizāciju

28.02.2017

Otrdien, 28. februārī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai konceptuālo ziņojumu “Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu” un atbalstīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra paplašināšanu un modernizāciju.

Iekšlietu ministrija ir noteikta par atbildīgo institūciju ziņojuma īstenošanā, savukārt Finanšu ministrija, Aizsardzības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - par līdzatbildīgajām institūcijām konceptuālā ziņojuma īstenošanā atbilstoši kompetencei.

Iekšlietu ministrijai uzdots izvērtēt iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus
2 414 150 euro apmērā Kinoloģijas centra paplašināšanai un modernizācijai. Savukārt Valsts robežsardzes koledžai sadarbībā ar konceptuālā ziņojuma īstenošanā līdzatbildīgajām institūcijām uzdots izstrādāt teorētiskās pamatapmācības programmu un iesniegt to apstiprināšanai un licencēšanai. Valsts robežsardzei uzdots sagatavot Kinoloģijas centra kompleksa tehnisko projektu.

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Kinoloģijas centra paplašināšanai un modernizācijai paredzēts izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem laika periodam no 2018. - 2021. gadam.

Ziņojumā norādīts, ka šobrīd Latvijā nav vienotas kinologu apmācības sistēmas, un tas kavē kinoloģijas jomas attīstību Latvijā un neļauj pieejamos resursus (kinologus, suņus, finanšu līdzekļus) izmantot pēc iespējas efektīvāk. Veidot atsevišķus kinologu apmācības centrus, kur tiktu realizēts pilns kinologu un suņu apmācību cikls (teorētiskā pamatapmācība, specializētā praktiskā apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana), katrā valsts pārvaldes iestādē un Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), būtu ekonomiski nepamatoti.

NBS un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji ir vienojušies, - lai efektīvi izmantotu iestādēm piešķirtos līdzekļus, ir lietderīgi kinologu teorētisko pamatapmācību organizēt vienuviet – Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē. Minētajā izglītības iestādē ir šo apmācību organizēšanai nepieciešamā infrastruktūra (Kinoloģijas centrs), kvalificēti pasniedzēji, mācību līdzekļi, specializēts transports un suņi praktisko demonstrāciju nodrošināšanai.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ