Informē valdību par VUGD papildus nepieciešamo finansējumu

14.02.2017

Otrdien, 14.februārī, Ministru kabineta(MK) sēdē tika izskatīts un pieņemts zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums* par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam(VUGD) papildus nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbu un gatavību dažādām krīzes situācijām, glābjot cilvēku dzīvības un materiālās vērtības.

Šā brīža situācija liecina, ka VUGD esošais ugunsdzēsēju glābēju skaits ir nepietiekams, bet materiāli tehniskais nodrošinājums un depo ēkas ir morāli un fiziski novecojušas. Ir nepieciešams atjaunot VUGD autoparku, kā arī nepieciešama esošo depo telpu pārbūve un atjaunošana dienesta funkcionalitātes uzlabošanai, – patlaban VUGD izmanto 92 depo ēkas, no kurām 83 ir fiziski un morāli novecojušas un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.

Valdība nolēma, ka jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu speciālo transportlīdzekļu iegādei VUGD funkciju veikšanai jāizskata MK likumprojekta „Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., un 2020.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2018.gadam” sagatavošanas laikā. Savukārt, jautājumu par papildus amata vietu un to uzturēšanai  nepieciešamo  finansējumu VUGD uzdots  risināt vienlaikus ar konceptuālo ziņojumu “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”.

MK arī nolēma atļaut uzsākt publiskās un privātās partnerības modeļa izvērtēšanu depo ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai konkrētās VUGD reģionālajās struktūrvienībās. Iekšlietu ministrijai uzdots veikt iepirkumu VUGD ēku būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas projekta finanšu ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, izmantojot privātās un publiskās partnerības modeli. Pēc aprēķinu veikšanas, IeM jāizstrādā konceptuālais ziņojums par finanšu ekonomiskā pamatojuma rezultātiem un paredzētajām darbībām, lai  nodrošinātu VUGD ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu.   

* Informatīvais ziņojums „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem”


Plašākai informācijai:
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, prese@vugd.gov.lv

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv 

Atpakaļ