Sociālie partneri konceptuāli atbalsta jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Ceturtdien, 26.janvārī Iekšlietu ministrijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde, kurā Iekšlietu ministrija sociālos partnerus informēja par jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Sociālie partneri pauda konceptuālu atbalstu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanai.

Sēdi vadīja Iekšlietu ministrijas(IEM) valsts sekretāre Ilze Pētersone – Godmane, savukārt par jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu dienestos informēja Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Iekšējās drošības biroja vadība.

I. Pētersone-Godmane norādīja, ka jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanā ir ieguldīts vairāku gadu darbs un šī sistēma atstās pozitīvu ietekmi ne tikai uz amatpersonu atalgojumu, bet arī uz citiem atlīdzības faktoriem, piemēram, virsstundu darba apmaksu un izdienas pensiju apmēru. Vienlaikus I. Pētersone-Godmane uzsvēra, ka atalgojuma sistēmai ir jāmotivē darbiniekus labāku rezultātu sasniegšanai, un Iekšlietu ministrija sagaida, ka iekšlietu dienesti savā darbā uzrādīs kvalitatīvus uzlabojumus.

IEM amatpersonas arī informēja, ka jaunā atalgojuma sistēma tika ieviesta to finanšu līdzekļu ietvaros, kādi šim mērķim tika piešķirti no valsts budžeta. Kopumā 2016.gadā un 2017.gadā no valsts budžeta līdzekļiem šim mērķim tika piešķirti 52 178 280 euro.
Kā uzsvēra Valsts Policijas priekšnieks Ints Ķuzis: „nedrīkst aizmirst, ka atalgojuma sistēma jau faktiski sāka darboties ar 2016.gadu un šis atalgojuma pieaugums ir jāskata divu gadu griezumā”.

Jaunā darba samaksa tika ieviesta divos posmos. No 2016.gada 1.janvāra Iekšlietu nozares amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tika palielināta mēnešalga un piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, līdz ar to atalgojums pieauga lineāri. Savukārt, no 2017.gada 1.janvāra mēnešalga tika noteikta atbilstoši jaunajam amatu katalogam. Atalgojuma pieaugums šo divu gadu periodā katrai amatpersonai būs individuāls.

Jāatgādina, ka šā gada sākumā spēkā stājās Amatpersonu amatu klasifikators (katalogs), kurš amatus sakārto funkcionālajās grupās (amatu saimēs), kā arī amatu saimju un līmeņu grupēšana mēnešalgu grupās, nosakot attiecīgajai mēnešalgu grupai minimālo un maksimālo robežu. Amatpersonu alga tiek noteikta, saskaņā ar katra dienesta noteiktajiem kritērijiem, kas diferencē mēnešalgas apjomu vienādu pienākumu veicējiem iestādē, kā arī pēc dienestu izvēlētajiem specifiskajiem kritērijiem.

Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadome ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido valdības (Iekšlietu ministrija), Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lvAtpakaļ