Iekšlietu ministrija izsaka līdzjūtību mūžībā aizgājušā Naturalizācijas pārvaldes vadītāja I.Gorbunova tuviniekiem

26.01.2017

Iekšlietu ministrija izsaka visdziļāko līdzjūtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Naturalizācijas pārvaldes vadītāja Igora Gorbunova tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

I.Gorbunovs mūsu atmiņās paliks kā augsti profesionāls un erudīts kolēģis, kurš kopš 1995.gada ir strādājis Naturalizācijas pārvaldē un kopš 2010.gada ir bijis PMLP Naturalizācijas pārvaldes vadītājs.

I.Gorbunovs ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu naturalizācijas sistēmas izveidē un atbilstošas normatīvās bāzes izstrādē, kā arī aktīvi piedalījies naturalizācijas procesa uzlabošanā un popularizēšanā.  I.Gorbunovs ir strādājis pie Pilsonības likuma grozījumu izstrādes, kā arī sabiedrībai aktīvi skaidrojis procesus, kas saistīti ar Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā.

2012. gadā par priekšzīmīgu pienākumu pildīšanu I.Gorbunovs ir apbalvots ar Iekšlietu ministrijas Zelta goda zīmi.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ