Uzlabos tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību

24.01.2017

Otrdien, 24.janvārī Ministru kabinets izdeva instrukciju “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā”, kas palīdzēs noteikt vienotu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību kriminālizlūkošanas informācijas apmaiņā un analīzē, nolūkā savlaicīgi novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus, kā arī samazināt noziedzības pieaugumu un tās izraisītās sekas kopumā.


Instrukcijas mērķis ir izveidot nepieciešamos sadarbības mehānismus Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbībai – vienotu sistēmu, kurā koordinēti darbojas noziedzības novēršanā un apkarošanā iesaistītās valsts institūcijas un, balstoties uz kriminālizlūkošanas rezultātā iegūtajām zināšanām, pieņem optimālus lēmumus stratēģiskajā, taktiskajā un operatīvajā līmenī par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī objektīvi definē noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.

Šāda sadarbības modeļa ieviešana nodrošinātu lietderīgu piešķirto resursu izmantošanu. Efektīva kriminālizlūkošanas informācijas apmaiņa starp tiesību aizsardzības iestādēm ir svarīgs instruments cīņai ar noziedzību, īpaši organizēto noziedzību, gan nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī.

Instrukcija nosaka arī tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības principus, kā arī tiesību aizsardzības iestāžu sadarbībai veidojamās sadarbības institūcijas un šo institūciju funkcijas, uzdevumus un darbības noteikumus, kā arī tiesību aizsardzības iestāžu sadarbībā sagatavojamo kriminālizlūkošanas analītiskos ziņojumu veidus.

Instrukcija attiecas uz šādām tiesībaizsardzības iestādēm: Valsts policiju, Drošības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ieņēmumu dienestu (Finanšu policijas pārvaldi un Muitas policijas pārvaldi), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Militāro policiju, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, Iekšējās drošības biroju un Ģenerālprokuratūru.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Atpakaļ