Latvija pārņem prezidentūru Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai

02.01.2017

No 2017. gada 1. janvāra Latvija pārņem prezidentūru Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai. Iekšlietu ministrijai ir vadošā loma Latvijas prezidentūras norises pārraudzībā, bet prezidentūras sekretariāta darbību nodrošinās Valsts policija.


Drošs reģions ir viena no Baltijas jūras valstu padomes noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm. Atbalstu prioritātes īstenošanā sniedz vairāki ar Baltijas jūras valstu padomi saistīti sadarbības tīkli un struktūras, kuru ietvaros pārrobežu noziedzības apkarošanā sadarbojas arī tiesību aizsardzības iestādes. Viena no šādām iniciatīvām ir Baltijas jūras valstu padomes Speciālā grupa organizētās noziedzības apkarošanai (BSTF). BSTF dalībvalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Krievijas Federācija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija.

BSTF stratēģiskā līmeņa lēmumus pieņem 11 dalībvalstu valdību vadītāju personiskie pārstāvji, savukārt to izpildi operatīvā līmenī nodrošina Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmju formāts, kurā piedalās policijas, muitas, robežsardzes, valstu iekšlietu ministriju un tieslietu ministriju augsta līmeņa pārstāvji, kā arī pastāvīgie novērotāji – Eiropas Komisijas, Interpol, Europol, Eurojust, Frontex pārstāvji.

BSTF darbības koordināciju rotācijas kārtībā ik pēc diviem gadiem nodrošina prezidējošā valsts ar tās izveidota sekretariāta starpniecību. 2015. gadā BSTF prezidējošās valsts pienākumus no Norvēģijas pārņēma Krievijas Federācija. Vienlaikus tika uzsāktas diskusijas par BSTF mandāta pagarināšanu, jo tas bija spēkā līdz 2016. gada beigām, kā arī turpmāko pēctecību BSTF prezidējošās valsts statusā, uzrunājot Latvijas pārstāvjus.

Ministru kabinets 2015. gada 6. oktobra sēdē izskatīja informatīvo ziņojumu "Par Latvijas kandidatūru prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai” un atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Latvijas kandidatūras virzību prezidentūrai BSTF 2017. un 2018. gadā.

Ikgadējā stratēģiskajā sanāksmē, kas notika 24. un 25. novembrī Maskavā, Krievijas Federācijā, sanāksmes dalībnieki tika informēti par BSTF darbības mandāta pagarināšanu no 2017. līdz 2020. gadam un kā nākamā BSTF prezidējošā valsts tika apstiprināta Latvija. Vienlaikus sanāksmē apstiprināja Latvijas izstrādāto aktualizēto BSTF Reģionālo stratēģiju 2017. – 2020. gadam un Latvijas prezidentūras darbības programmu 2017. – 2018. gadam.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ