Precizē kontrolpirkumu veikšanas kārtību

20.12.2016

Otrdien, 20.decembrī, Ministru kabinets pieņēma  grozījumu MK noteikumos „Kontrolpirkuma veikšanas kārtība”, kas nosaka, ka nepilngadīgas personas var tikt iesaistītas kontrolpirkuma veikšanā, lai pārbaudītu jebkuras likumīgā apritē esošas preces aprites ierobežojumu ievērošanu.
Pašreizējā noteikumu redakcija paredzēja nepilngadīgo iesaisti kontrolpirkumos, lai pārbaudītu tikai likumīgā apritē esošu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu aprites noteikumu ievērošanu.


2016.gadā stājās spēkā Tabakas likums un  Enerģijas dzērienu aprites likums, kas noteica aizliegumu nepilngadīgām personām pārdot augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes un enerģijas dzērienus. Līdz ar to radās nepieciešamība esošo MK noteikumu normu attiecināt arī uz šiem produktiem.

Vienlaikus, lai novērstu to, ka ir jāveic grozījumi ikreiz, kad normatīvajos aktos tiek iekļauts jauns aizliegums pārdot konkrētu preci nepilngadīgām personām, grozījumi MK noteikumos „Kontrolpirkuma veikšanas kārtība” paredz, ka nepilngadīgas personas var tikt iesaistītas jebkuras likumīgā apritē esošas preces kontrolpirkuma veikšanā, lai pārbaudītu aprites ierobežojumu ievērošanu.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ