Vienkāršo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm novērtēšanas kārtību

20.12.2016

Otrdien, 20.decembrī, Ministru kabinets pieņēma noteikumus „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”, kas stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.


Noteikumu mērķis ir radīt efektīvu novērtēšanas sistēmu, lai samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu novērtēšanas rezultātu sasaisti ar darba samaksas sistēmu. Līdz ar jauno regulējumu ir uzlabota novērtēšanas atbilstība iestāžu veicamo uzdevumu dažādībai un darba specifikai, kā arī vienkāršota novērtēšanas sistēmas administrēšana.

Noteikumi nosaka, ka novērtēšana notiek reizi gadā, bet, ņemot vērā amata dienesta pienākumu izpildes specifiku, iestādes vadītājs atsevišķām amatu grupām var noteikt citu novērtēšanas periodu, kas nav lielāks par diviem gadiem.

Amatpersonu, izņemot iestādes vadītāju un viņa vietnieku un Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādes vadītāju un viņa vietnieku, turpmāk novērtēs tās tiešais vadītājs. Savukārt novērtēšanas komisijas sēdes paredzēts sasaukt tikai pēc nepieciešamības, ja amatpersona nepiekrīt tiešā vadītāja novērtējumam.

 Regulējums attiecībā uz iestādes vadītāja un viņa vietnieka un izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieka novērtēšanu paliek nemainīgs, proti, novērtēšanu veiks attiecīgā novērtēšanas komisija.

Saskaņā ar jauno regulējumu amatpersonu novērtēšana tiks veikta par periodu pēc 2016.gada 31.decembra.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ