No 1.janvāra ievieš jauno darba samaksu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

13.12.2016

Otrdien, 13. decembrī, Ministru kabinets pieņēma noteikumus “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi amatu katalogs” un „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”, kas stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.


Šo normatīvo aktu mērķis ir pilnā apmērā nodrošināt 2016.gadā uzsāktās jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu un darba samaksas paaugstināšanu iekšlietu nozares un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Darba samaksas sistēmas pilnveidošanas mērķis ir nodrošināt motivāciju uzsākt un turpināt dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kā arī paaugstināt kvalifikāciju un virzīties pa karjeras kāpnēm, nosakot līdzīgu darba samaksu par vienādas sarežģītības dienesta pienākumu izpildi.

Jaunās darba samaksas sistēmas galvenie principi ir:
• Amatpersonu amatu klasifikatora (kataloga) izveide – izveidojot iestādēs noteikto amatu funkciju sistematizētu apkopojumu, amatus sakārtojot funkcionālajās grupās (amatu saimēs);
• Amatu saimju un līmeņu grupēšana mēnešalgu grupās atbilstoši amatu novērtēšanas rezultātiem;
• Mēnešalgas noteikšanas sistēma tiek pilnveidota, atceļot lielāko daļu no speciālajām piemaksām. Mēnešalga tiek noteikta atkarībā no veicamo dienesta pienākumu sarežģītības, atbildības līmeņa un citiem pamatkritērijiem, kas ņemti vērā, izstrādājot amatu klasifikatoru un grupējot saimes un līmeņus mēnešalgu grupās.

Jaunā darba samaksa tiek ieviesta divos posmos. No 2016.gada 1.janvāra Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tika palielināta mēnešalga un piemaksa par speciālo dienesta pakāpi. Savukārt, no 2017.gada 1.janvāra mēnešalga tiks noteikta atbilstoši jaunajam amatu katalogam. Atalgojuma pieaugums šo divu gadu periodā katrai amatpersonai būs individuāls.

Kopumā 2016. un 2017.gadā no valsts budžeta līdzekļiem jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanai piešķirts finansējums 60 718 194 euro apmērā (Iekšlietu ministrijai – 52 178 280 euro un Tieslietu ministrijai – 8 539 914 euro).


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ