R.Kozlovskis: jāturpina ES ārējo robežu kontroles stiprināšana

Piektdien, 9.decembrī, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē, kurā galvenās diskusijas notika par aktuāliem izaicinājumiem migrācijas un cīņas ar terorismu jomās.


R.Kozlovskis norādīja, ka “diskutējot par aktuālo situāciju migrācijas jomā, ministri atzina, ka situācija, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir uzlabojusies, taču joprojām paliek saspringta. Līdz ar to būtiski ir turpmāk stiprināt ārējo robežu kontroli, kā arī nodrošināt atbalstu FRONTEX un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja kopīgām operācijām, nosūtot nepieciešamos ekspertus. Tāpat nozīmīgs izaicinājums ir stiprināt atgriešanas pasākumus, lai nodrošinātu to personu izraidīšanu, kurām nav likumīgu tiesību uzturēties ES”.

Sanāksmes laikā tika panākta daļēja vispārējā vienošanās par Eurodac priekšlikumu, kā arī apstiprināta apņemšanās aktīvi turpināt darbu pie citiem priekšlikumiem patvēruma jomā, tostarp par efektīvas solidaritātes ietvaru. Tāpat ministri novērtēja progresu pārvietošanas lēmumu ieviešanā. Darbs patvēruma jomā aktīvi tiks turpināts Maltas prezidentūras laikā.

Cīņas ar terorismu kontekstā ministri uzklausīja Eiropas pretterorisma kordinatora ziņojumu par aktuāliem izaicinājumiem un veicamajiem pasākumiem. Tāpat ministri apsveica Interneta foruma ietvaros iniciēto platformu ar terorismu saistīta satura pieejamības mazināšanai.

Tāpat ministri tika iepazīstināti ar Beļģijas un Francijas pieredzi seku pārvaldības jomā pēc terorisma aktiem.

 

Sagatavoja:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece
Sabiedrisko attiecību jautājumos
Mob:29723599
E-pasts: daiga.holma@iem.gov.lv


Atpakaļ