Apsardzes komersant, atceries par jaunās licences saņemšanu!

28.11.2016

Ir palicis vairs tikai mēnesis, lai saņemtu jaunās licences apsardzes pakalpojumu sniegšanai. Valsts policija aicina apsardzes komersantus nomainīt pirmās un otrās kategorijas speciālās atļaujas pret jaunajām licencēm līdz 2016.gada 31.decembrim!


Komersanti, kuri nenomainīs šobrīd izsniegtās pirmās un otrās kategorijas speciālās atļaujas (licences) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām līdz 2016.gada 31.decembrim vai nenodos iepriekš izsniegtās licences Valsts policijai, tādējādi izbeidzot apsardzes pakalpojumu sniegšanu, nākamajā gadā nedrīkstēs sniegt apsardzes pakalpojumus. Līdz šim jaunās licences saņēmuši tikai 223 no 557 apsardzes komersantiem.

Valsts policija atgādina, ka 2014.gada 20.martā stājās spēkā Apsardzes darbības likums, kas paredz, ka turpmāk apsardzes pakalpojumi iedalās četros virzienos: tehnisko sistēmu ierīkošana, fiziskā apsardze, tehniskā apsardze un inkasācijas apsardze. No nākamā gada ar apsardzes pakalpojumu sniegšanu varēs nodarboties tikai tie komersanti, kuri būs saņēmuši šīs jaunā parauga speciālās licences noteiktu apsardzes pakalpojumu sniegšanai.

Iesniegumu jaunā parauga apsardzes darbības licences saņemšanai varat iesniegt trīs veidos:
1.    iesniedzot personīgi Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Rīgā, Stabu ielā 89, 104.kab. vai 109.kab., pieņemšanas laiks – pirmdienās un trešdienās: no plkst.10.00-12.00 un no plkst.14.00-16.00, tālr.67208229, 67208201);
2.     nosūtot pa pastu Valsts policijas licencēšanas komisijai Stabu ielā 89, Rīga, LV-1009;
3.     nosūtot elektroniska dokumenta formā, rakstot uz e-pasta adresi kanc@vp.gov.lv, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, pievienojot pārējo nepieciešamo dokumentu elektroniskās kopijas.
Apsardzes darbību regulējošos normatīvos aktus un iesnieguma veidlapu var atrast www.vp.gov.lv/.

 


Informāciju sagatavoja:
Simona Grāvīte
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
Tālr. 67075014
Mob. tālr. 29900345
simona.gravite@vp.gov.lv
www.vp.gov.lv

 


Atpakaļ