Saeima pieņem 2017.gada valsts budžetu: atbalsts arī iekšlietu nozares prioritātēm

24.11.2016

Ceturtdien, 24.novembrī, Saeima ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā pieņēma likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”.
Iekšlietu nozarē 2017. gadā noteiktas vairākas budžeta prioritātes. Iekšlietu nozares valsts budžeta pieprasījuma kopējo ietvaru 2017.gadam veido 389 885 932 euro, kas ir par 52 853 052 euro vai 15,7% vairāk nekā 2016.gadā. Jaunajām politikas iniciatīvām Iekšlietu ministrijai piešķirti 36 594 422 euro.


Kā viena no tām - atalgojuma reformas pabeigšana ugunsdzēsējiem glābējiem, policistiem un robežsargiem, mēnešalgas apmēru nosakot pēc jaunās amatu klasifikācijas, kurā darbinieka atalgojuma pieaugums būs saistīts ar ieņemamo amatu, atbildības līmeni, kompetenci un sasniegtajiem rezultātiem, tādējādi paaugstinot amatpersonu motivāciju strādāt iekšlietu nozarē un sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šim nolūkam piešķirti 26 000 000 euro, kā arī 9 246 euro – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro no 2017.gada 1.janvāra un 394 626 euro – zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai no 2017.gada 1.janvāra.

Tāpat papildu finansējumu – 2 881 747 euro  – nākamgad novirzīs Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošanai un uzturēšanai; 539 520 euro – valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūvei; 2 960 000 euro – plānveida gaisa kuģu parka atjaunošanai un personāla apmācībai; 251 333 euro – robežsargu skaita uz "zaļās" robežas palielināšanai; kā arī 367 400 euro – Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšanai ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem.

Līdzekļi 3 000 000 euro apmērā  piešķirti kapacitātes paaugstināšanai Drošības policijā.

Savukārt 190 550 euro piešķirti televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai.

Kopumā iekšlietu nozares budžets paredzēts šādām nozares politikas jomām: Valsts policijas darbībai  - 149 314 946 euro - noziedzības apkarošanai un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībai, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai; Valsts robežsardzes darbībai – 63 915 377 euro, lai nodrošinātu valsts robežas neaizskaramību, kā arī nelegālās migrācijas novēršanu; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai – 64 900 058 euro, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, kā arī uzraudzītu un koordinētu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī.

Iekšējās drošības biroja darbībai paredzēti 4 097 711 euro, lai nodrošinātu neatkarīgu, tiesisku un objektīvu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbībai – 20 252 027 euro, lai īstenotu efektīvas migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa noteikšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas procedūras.

Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbībai – 15 014 787 euro, lai veicinātu noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes, analīzes līdzekļus un nodrošinot ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Iekšlietu nozares personāla fiziskajai sagatavotībai, veselībai un sociālajai aprūpei – 4 815 019 euro, lai veicinātu amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus.

Nodrošinājuma iestāžu funkciju īstenošanai, atbalstam lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanai piešķirti 45 813 138 euro.

Drošības policijas darbībai - 15 269 475 euro, lai īstenotu valsts politiku valsts drošības jomā.

Savukārt iekšlietu nozares vadībai un iekšlietu politikas plānošanai un īstenošanai paredzēti 6 493 394 euro.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 


Atpakaļ