R.Kozlovskis: Nacionālajā drošības plānā ietvertie pasākumi stiprinās Latvijas drošību

22.11.2016

Otrdien, 22. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Nacionālās drošības plāns.


Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: “Apstiprinātajā Nacionālajā drošības plānā ietvertie valsts apdraudējuma novēršanas pasākumi, kas jāveic nacionālās drošības sistēmas institūcijām, stiprinās Latvijas drošību. Izmaiņas starptautiskajā drošības vidē, starptautiskā terorisma draudi, kiberdrošības apdraudējumi, kā arī centieni ar dažādiem līdzekļiem ietekmēt Latvijas sabiedrības vienotību un iekšpolitisko stabilitāti rada aizvien jaunus apdraudējumus, tāpēc Latvijai šodien ir svarīgi stiprināt savu iekšējo un ārējo drošību.”
 Nacionālo drošības plānu izstrādāja Drošības policija sadarbībā ar citām nacionālās drošības nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām. Plāns ietver konkrētus pasākumus un balstīts uz Nacionālās drošības koncepcijā noteikto stratēģiju un principiem.

Informācijai: Nacionālās drošības koncepcija ir publiski pieejams dokuments un tajā noteiktas astoņas prioritātes Latvijas nacionālās drošības apdraudējumu novēršanai: iekšējās drošības apdraudējuma novēršana; ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu radītā apdraudējuma novēršana; militārā apdraudējuma novēršana; pilsoniskās sabiedrības vienotības apdraudējuma novēršana; Latvijas informatīvajai telpai radītā apdraudējuma novēršana; Latvijas ekonomikai radītā apdraudējuma novēršana; starptautiskā terorisma radītā apdraudējuma novēršana; kiberapdraudējuma novēršana.


Sagatavoja:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr: 29723599
e-pasts: daiga.holma@iem.gov.lv
 


Atpakaļ