R.Kozlovskis piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē

17.11.2016

Piektdien, 18.novembrī, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalīsies ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē, kurā notiks pirmā viedokļu apmaiņa par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveidi.


ETIAS izveides mērķis ir stiprināt drošību un migrācijas kontroli, un nodrošināt labāku robežpārvaldību. Sistēmas izveides gadījumā tā dotu iespēju veikt datu par trešo valsts pilsoņiem, kuriem nav nepieciešama īstermiņa vīza ieceļošanai Šengenā iepriekšēju apstrādi, nosakot to atbilstību ieceļošanai Šengenas valstīs.

Tāpat ministri apspriedīs arī Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) attīstību un pasākumus, kas stiprina SIS efektivitāti.

Ministri diskutēs arī par informācijas apmaiņas un sadarbošanās spēju stiprināšanu tieslietu un iekšlietu jomās, kas balstīta uz Augsta līmeņa ekspertu grupas sniegto progresa ziņojumu. 

Sanāksmes darbakārtībā ir plānota viedokļu apmaiņa par pasažieru datu reģistra (PDR) direktīvas ieviešanu un pretterorisma pasākumu ieviešanu, kā arī diskusija par turpmākajiem pasākumiem ES interneta foruma ietvarā, kas tika izveidots 2015.gada decembrī ar mērķi ierobežot tādu materiālu pieejamību internetā, kas vērsti uz terorismu un vardarbību.

Sagatavoja:
Daiga Holma
Ministra padomniece
Tālr:29723599
Daiga.holma@iem.gov.lv


Atpakaļ