Valdība atbalsta stacionāro fotoradaru ieviešanas turpināšanu

08.11.2016

Otrdien, 8. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu* par jau uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, kā arī par priekšlikumiem fotoradaru turpmākajai izmantošanai, uzstādīšanai un to darbības finansēšanai.


Konceptuālajā ziņojumā atspoguļoti Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) īstenotā fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultāti, kā arī sniegti priekšlikumi par  turpmāko fotoradaru iegādi un to darbības nodrošināšanas finansēšanu. 

Iekšlietu ministrija kā turpmāko fotoradaru ieviešanas risinājumu piedāvā precizēt fotoradaru ieviešanas termiņu, fotoradaru ieviešanas izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm. Plānots ieviest 100 fotoradarus četrās kārtās šādos termiņos: 1.kārta – 16 fotoradari (realizēta 2015.gadā), 2.kārta – 24 fotoradari (tiek realizēta 2016.gada  laikā), 3.kārta –20 fotoradari (2017.gadā), 4.kārta – 40 fotoradari (2018.gadā).

Iekšlietu ministrija uzskata, ka fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais pašreizējā valsts budžeta situācijā.

Jāatgādina, ka saskaņā ar valdības lēmumu par fotoradaru iegādes un darbības nodrošināšanu, pakāpeniski no 2013.gada līdz 2017.gadam ik gadu iegādājoties un uzstādot fotoradarus, ir atbildīga CSDD. Savukārt, Iekšlietu ministrijai ar valdības lēmumu ir atļauts uzņemties ilgtermiņa saistības fotoradaru darbības nodrošināšanai laika posmā no 2015.gada līdz 2021.gadam, Valsts policijai slēdzot valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar CSDD par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, kā arī par no fotoradariem saņemtās informācijas apstrādi.

Konceptuālajā ziņojumā norādīts, ka fotoradaru ieviešana līdz šim nav notikusi politikas plānošanas dokumentos un Ministru kabineta lēmumos paredzētajos termiņos. Galvenie iemesli šādai situācijai ir organizatoriski un saistīti ar iepirkuma līgumu slēgšanas aizkavēšanos sakarā ar pretendentu iesniegtajām sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā. Laika posmā no 2015.gada februāra līdz novembrim pakāpeniski darbību uz Rīgas reģiona ceļiem uzsākuši 16 fotoradari. No 2016.gada 20.augusta papildus ir uzstādīti vēl četri fotoradari. Plānots, ka līdz 2016.gada beigām darbību uz ceļiem uzsāks vēl 20 fotoradari. Iegādājamo fotoradaru skaits būs atkarīgs no šim mērķim pieejamā finansējuma, kas pamatā būs CSDD dividendes.

* Konceptuāls ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu”
 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 


Atpakaļ