Notiks projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšanas pārmaiņas Centrāleiropā un Austrumeiropā” prezentācija

12.10.2016

Ceturtdien, 13. oktobrī, plkst. 13.00 Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-6, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar biedrību “DIA+LOGS” rīko projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšanas pārmaiņas Centrāleiropā un Austrumeiropā” prezentāciju.


Prezentācijā Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīkla (EHRN) pārstāvji iepazīstinās ar minētā projekta plānoto īstenošanas gaitu, savukārt Latvijas pārstāvji informēs par aktualitātēm narkotiku problēmas apkarošanas jomā mūsu valstī. Pasākumā piedalīsies dažādu ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārstāvji.

Minēto projektu Latvijā uzsāk ieviest biedrība “DIA+LOGS” - atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, kopā ar EHRN. Projektu atbalsta Eiropas Komisija. 

Projekta mērķis ir uzlabot izpratni par efektīvu narkotiku apkarošanas politiku, piemēram: narkotiku kaitējuma mazināšanas efektivitāti; alternatīvas arestam un ieslodzīšanai personām, kuras lietojušas narkotikas, bet nenodarbojas ar to tirdzniecību, izplatīšanu vai uzglabāšanu; reaģēšanu uz jauno psihoaktīvo vielu ienākšanu Latvijā un Eiropā.

Projekta ietvaros ļoti būtiski ir izpētīt iespēju panākt vienotu Eiropas Savienības (ES) valstu nostāju par narkotiku apkarošanas politikas izmaiņām reģionālajā līmenī, piemēram, par narkotiku apkarošanas politikas novērtēšanu; labās prakses piemēriem; uz objektīviem datiem balstītu lēmumu pieņemšanu.

Projekta īstenošanas gaitā būtu jāpanāk arī vienprātība par nepieciešamajiem instrumentiem un veicamajiem darbiem ceļā uz ES narkotiku stratēģijas mērķu sasniegšanu, kuras pamatā ir ANO Ģenerālās asamblejas īpašās sesijas (UNGASS-2016) Noslēguma dokumenta secinājumi par narkotiku problēmu pasaulē.

Projekta īstenošanu koordinē EHRN sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas, Ungārijas nevalstiskajām organizācijām un Igaunijas Nacionālo Veselības aprūpes attīstības institūtu. Liela uzmanība projekta īstenošanas gaitā tiks veltīta Baltijas valstu komunikāciju platformām starp likumdevēju, tiesībsargājošo, sabiedrības veselības, sabiedrības drošības institūciju ekspertiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv 
 

Informācijai:
Ruta Kaupe
Valdes priekšsēdētāja
Biedrība „DIA+LOGS”
Tālr.: 67243101
Mob: 29412855
E-pasts: dialogs@diacentrs.lv
 


Atpakaļ