Mazinās ēnu ekonomiku apsardzes darbības jomā

05.10.2016

Otrdien, 4. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Apsardzes darbības likumā, kas paredz mazināt nelegālo nodarbinātību un nodokļu krāpšanās risku apsardzes darbības jomā. Līdz ar grozījumiem minētajā likumā samazināsies iespēja izvairīties no nodokļu nomaksas, kas šobrīd bieži izplatīta apsardzes darbības ģenerāluzņēmumu piesaistīto apakšuzņēmumu ķēdēs.


Likuma grozījumi nodrošinās, ka ģenerāluzņēmēja piesaistītais apakšuzņēmējs nevarēs nodot tālāk citiem neatklātiem izpildītājiem savu saistību izpildi, tādejādi ievērojami samazinot gadījumu skaitu par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Piemēram, paredzēts likuma 4. panta pirmo daļu papildināt ar 10. punktu, lai novērstu gadījumus, kad, negodprātīgi izpildot līguma nosacījumus, apsardzes komersants tikai pēc pārbaudes uzsākšanas norāda uz komersantu, kuram it kā nodevis apsardzes pakalpojuma sniegšanu kā apakšuzņēmējam, tādā veidā cenšoties izvairīties no atbildības par pārkāpumiem arī nodokļu nomaksas jomā.

Nereti apsardzes komersants (ģenerāluzņēmums) nodod saistību izpildi citam apakšuzņēmumam, bet apakšuzņēmums saistību izpildi nodot tālāk – vēl citam apakšuzņēmumam un tādā veidā notiek izvairīšanās gan no atbildības par pārkāpumiem apsardzes darbības jomā, gan no atbildības nodokļu nomaksas jomā.

Likumprojektā tiks precizēts arī tiesiskais regulējums, lai novērstu gadījumus, kad apsardzes pakalpojumus sniedz komersants, kuram nav atbilstoša materiāli tehniskā nodrošinājuma.
Likumprojektā paredzēts pārejas periods, lai komersanti apsardzes darbības jomā varētu savlaicīgi veikt grozījumus noslēgtajos līgumos.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv 


Atpakaļ